Beboerne på Svanholm Gods vil undersøge mulighederne for at styrke stedet som et lokalt samlingspunkt for friluftsliv, økologi og håndværk. Pressefoto

Beboerne på Svanholm Gods vil undersøge mulighederne for at styrke stedet som et lokalt samlingspunkt for friluftsliv, økologi og håndværk. Pressefoto

Svanholm Gods får støtte fra Realdania

Svanholm vil skabe et samlingspunkt for friluftsliv, økologi med mere. Projektet får støtte af Realdania

Skibby Svanholm Gods får støtte af Realdania. Beboerne på Svanholm ved Skibby vil undersøge mulighederne for at styrke stedet som et lokalt samlingspunkt for friluftsliv, fællesskab, økologi og håndværk. Til dette får ildsjælene bag projekterne 130.000 kr. i støtte fra fonden.

"Kollektivet Svanholm ved Skibby har mange besøgende, men beboerne drømmer om at åbne stedet endnu mere og invitere indenfor til nye fællesskaber, oplevelser og økologiske eksperimenter. Nu skal et forprojekt kaste lys over mulighederne for at skabe et samlingshus på stedet," skriver Realdania i en pressemeddelelse.

Ildsjæle skal støttes

Landet over bobler og sprudler idéerne til frivillige projekter, der skaber livskvalitet - ikke mindst i Nordvestsjælland. Projektet på Svanholm er udvalgt blandt 111 ansøgere fra hele landet, og alt i alt får 23 ildsjæleprojekter støtte fra Realdania.

"Projekterne er vidt forskellige og spreder sig på tværs af land og by. Men fælles er, at de bygger på ægte passion, virkelyst og omsorg for mennesker og steder. Ildsjælene skaber nye oplevelser og fællesskaber, tager vare på kulturarven og rækker ud til lokalsamfund og udsatte grupper," skriver Realdania i pressemeddelelsen.

”I Realdania har vi støttet ildsjæleprojekter i hele landet i en længere årrække. Det er opløftende at se, hvordan hver ansøgningsmulighed byder på nye inspirerende idéer og en smittende energi. I Realdania tror vi på ildsjælene og deres evne til at se det store potentiale i det små – og skabe forandringer og forbedringer. Vi er stolte af fortsat at kunne bakke op om deres store indsats,” siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Kapp

Publiceret 06 March 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!