Bornholms dramatiske besættelse

Foredrag af Jesper Gaarskjær i Rejsestalden

foredrag Historisk Forening i Jægerspris har inviteret Jesper Gaarskjær til at holde foredraget 'Bornholms dramatiske besættelse'.

Det sker 14. marts kl. 19.30.

Gaarskjær er en prisvindende forfatter, der har skrevet flere dokumentariske bøger og biografier - bl.a. bestselleren ’Kjeld & Dirch’ og biografien ’Inside Liverpool’.

Han er lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har senest debuteret som skønlitterær forfatter med den anmelderroste digtsamling ’At synke et ocean’.

Jesper Gaarskjær kommer med sit foredrag om besættelsen af Bornholm.

Jesper Gaarskjær kommer med sit foredrag om besættelsen af Bornholm.

Jesper Gaarskjær vil fortælle, hvad der skete på Bornholm under besættelsen. Ikke mindst da Den Røde Hær først sønderbombede og derefter 'besatte' øen i næsten et år, mens resten af landet jublede over befrielsen og ikke tænkte nærmere over landsmændene på den lille østlige ø.

Jesper Gaarskjær vil i ord og billeder fortælle om den særlige bornholmske modstandskamp, stikkerlikvideringer, bombeattentater og klipning af feltmadrasser. Et centralt fokus vil være den russiske besættelse, der ikke var så uproblematisk, som den sidenhen er blevet fremstillet, men involverede adskillige overgreb på bornholmere. Overgreb, som blev tiet ihjel og officielt aldrig fandt sted.

Entre kr. 30 for medlemmer og kr. 50,- for ikke medlemmer.

-vik

Publiceret 01 March 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!