Daglig leder Helena Turunen med Villads, Malthe og geden Astrid

Daglig leder Helena Turunen med Villads, Malthe og geden Astrid Foto: Mette Døllner

Den kan noget den natur

Langt ude i Nordskoven ligger der en børnehave med højt til loftet og tid til nærvær for både små og store og alle deres firbenede venner

Af
Mette Døllner

Det er regnvåd, kold vinterdag med blygrå himmel, og Lokalavisen Frederikssund er på vej ud for at besøge Natur Børnehaven Fasangården langt ude i Nordskoven i Jægerspris. Som en uventet gave, bliver det til en smuk køretur gennem skoven, hvor træerne står solidt plantet i skovbundens tykke lag af rødbrune blade. Det er som om gentagelsen af de endeløse rækker af træer og det ensfarvede landskab får pulsen ned og gør vejrtrækningen rolig. Den kan noget - den natur.

Årstiderne som pædagogisk struktur

Fasangården, der tidligere blandt andet har rummet et naturværksted, slog i sommer dørene op for den privatejede naturbørnehave. Med høj blå himmel og varmegrader ud over det sædvanlige bød den nye børnehave velkommen til 14 spændte børn og deres forældre samt fem meget dedikerede medarbejdere. Men nu, hvor vi befinder os i den mørkeste og koldeste tid på året, kan man ikke lade være med at spekulere på, om humøret mon stadig er ligeså højt, og hvad de dog får tiden til at gå med hele dagen ude i den natur.

Lokalavisen har sat uddannet pædagog og familieterapeut Helena Turunen stævne til en snak. Hun er initiativtager til og daglig leder af Natur Børnehaven Fasangården, der i dag rummer 27 børn i alderen 3-5 år samt fire geder, fem høns, en hane, et marsvin og en kanin. På spørgsmålet om hvordan børnene udholder kulden og blæsten, når de er ude hele dagen, forklarer hun, at det netop er årets rytme og årstidernes skiften, der danner grundstukturen for pædagogikken i børnehaven:

"Det er meget sanseligt at kunne mærke kulde og varme. At mærke forandringerne i vejret. Det udvikler børnenes nærvær og opmærksomhed og fremmer deres koncentration. I dag taler vi næsten udelukkende til børns forstand. Vi bombarderer dem med viden og taler til fornuften, mens vi svigter sanserne og følelserne. Når børnene hér er ude hele dagen, hele året, så lærer de efterhånden sig selv at kende: Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? For hvis du ikke ved, hvem du selv er, hvordan kan du så rumme andre?"

Inklusion giver læring

Og rummeligheden er helt i top i den nye naturbørnehave. Selvom det er en lille, privat institution er der også plads til at inkludere nogle børn med særlige behov. Institutionen har i sit værdigrundlag fra starten netop lagt vægt på, at man vil kunne rumme alle børn samtidig med, at man understøtter det enkelte barns ressourcer og udviklingspotentiale. Det stiller både høje professionelle krav til medarbejderne, men også krav om stor rummelighed hos børnene og deres forældre:

"Nogle forældre har udtrykt bekymring for, om der så blev tid nok til deres barn. Men man behøver ikke at være nervøs, for de ”særlige” børn har nogle andre ressourcer, som ”almindelige” børn har gavn af og som er med til at udvikle dem."

Turunen nævner som eksempel, at børn med særlige behov for eksempel ofte er meget glade for praktiske opgaver, som netop træner evnen til at samarbejde, øger børnenes tolerance for forskellighed og deres evner til at indgå i fællesskabet med omsorg og respekt. Men samtidig understreger hun, at den vellykkede inklusion ikke mindst skyldes nogle helt særlige medarbejdere, der hver dag kærligt og tydeligt giver af sig selv og bidrager til et miljø med overskud og ressourcer, hvor inklusionen har gode vilkår.

For Helena Turunen og hendes medarbejdere er fællesskabet et nøgleord i forhold til de daglige aktiviteter i børnehaven. Ved at inddrage børnene i daglige praktiske gøremål, som fx at fodre dyr, dele frugt ud, hente ting og rydde op udvikler børnene deres fællesskabsfølelse. Turunen uddyber:

"Samværet med dyrene er især en adgang til børns sanser og følelser. Men at påtage sig opgaver udvikler ansvarsfølelsen, og at være med til at have ansvaret for dyrene udvikler samtidig børnenes empati. Det er jo meget konkret, for gederne skriger simpelthen, når de er sultne. Så børnene får en oplevelse af at gøre noget for andre end dem selv."

Natur, struktur og fri leg

På Fasangården er børnene ude hele dagen på nær en time midt på dagen, hvor der er stilletid indenfor. Hver uge følger et genkendeligt mønster med daglige morgensamlinger med sanglege og fodring af dyrene. Derudover er der rytmik hver tirsdag, bålmad hver torsdag mens onsdag er fast turdag. Ofte er børnene også optaget af forskellige projekter, der knytter sig til årstiderne, som for eksempel sidste års høstfest og lanternefest, hvor børnene er med i alle praktiske forberedelser. Ifølge Helena Turunen er det netop kombinationen af den faste struktur, der følger årstidernes rytme, og tiden til fri leg under åben himmel, der er opskriften på succes for den nye børnehave med vokseværk.

Og det er tydeligt at se, at børnene trives her på Fasangården. De lader sig ikke mærke med vejret, som i dag er både vådt og koldt, men tager glade fat på dagens opgaver. På morgensamlingen har de valgt sig ind på forskellige hold, hvor de skal hjælpe med at fodre og passe dyrene.

I dag har de små rytmik, hvor der både bliver leget med rasleæg, papegøjer og krokodiller til stor fornøjelse for de mindste, der i en times tid både får sunget og bevæget sig. Tina Späth, som er pædagogmedhjælper og tovholder på rytmikprogrammet forklarer, hvad det er rytmikken kan:

"Når vi arbejder med rytmik, træner vi på en sjov og legende måde børnenes fin- og grovmotorik. Samtidig udvikler de en bevidsthed om deres krop, og hvad den kan. Gennem sangene stimulerer vi sproget, og tit oplever vi, at børnene bruger de her sange og lege til deres egne lege bagefter, hvor de bygger videre med deres fantasi. Det er sjovt at se, og det er virkelig noget, der er med til at styrke børnenes relationer på kryds og tværs."

Naturen giver ro på

Pædagogernes fagblad Børn og Unge (BUPL) udkom i slutningen af sidste år med et temanummer om børn og natur.

Her kan man netop læse om, at ny forskning fra Danmark og Norge peger på, at når børn opholder sig meget i naturen styrker det både deres evne til at koncentrere sig, mens det samtidig mindsker hyperaktivitet og koncentrationsbesvær, som især er markant hos børn med ADHD.

Endnu ved man ikke præcis, hvad det er naturen kan, men et nyt dansk studie er i planlægningsfasen, og det skal skaffe konkret viden om, hvordan vi kan bruge naturen til at hjælpe børn med ADHD.

Publiceret 26 February 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!