Mindeord for Kirsten Kristensen

nekrolog En viking er stille sovet ind fredag 22. februar med de nærmeste omkring sig. Kirsten Kristensen blev 78 år og var viking af hjertet siden 1978, hvor Jørgen og Kirsten startede i Frederikssund Vikingespil.

Kirsten var oprindelig dagplejemor og derefter på en række posthuse i lokalområdet. Hun var også med til at starte AOF, og så var hun viking igennem et halvt liv.

Kirsten og Jørgen var med til at bygge vikingehytten Tjalfe midt på Midgård, hvor der i de gode gamle dage var bægerklang og sang til langt ud på natten. Det var hytten, hvor Frode Holdgaard og Henning Lur Nielsen m.fl. underholdt og spillede musik i bålets skær.

Kirsten og Jørgen har haft mange funktioner i Vikingespillet, og både deres børn og et barnebarn har spillet vikingespil. Kirsten og Jørgen gik på vikingepension for få år siden, men var stadig godetselskab til de årlige senioraftener.

Jørgen og Kirsten nåede at fejre guldbryllup, og et langt liv med mange gode historier, børn, børnebørn, oldebarn, venner og vikinger vidner om et liv, der er levet og nydt.

Æret være Kirstens minde - år og fred.

Camilla Dupont, Formand for Frederikssund Vikingespil

Publiceret 01 March 2019 00:30

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!