Marbækvej skal udvides for at kunne klare trafikken til og fra den kommende fjordforbindelse. Arkivfoto: Birgitte Masson

Marbækvej skal udvides for at kunne klare trafikken til og fra den kommende fjordforbindelse. Arkivfoto: Birgitte Masson

Marbækvej i Frederikssund skal udvides

Byrådet frigav onsdag aften 5,3 millioner kroner til anlægsarbejdet

frederikssund Når den nye Fjordforbindelse over Roskilde Fjord åbner senere på året, bliver Marbækvej den primære trafikvej i den sydlige del af Frederikssund for henholdsvis trafik fra Hornsherred og fra Frederikssundsvej og Vinge.

Det kræver en udvidelse af vejen, og derfor gav Byrådet på sit møde 27. februar en anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til projektet.

Det skriver Frederikssund Kommune på sin hjemmeside.

6.300 køretøjer i døgnet

Med åbningen af Fjordforbindelsen forventes det, at trafikken på Marbækvej imellem rundkørslen Marbækvej/Strandvangen og tilslutningen til Fjordforbindelsen vil stige til ca. 6.300 køretøjer i døgnet. Derfor skal vejen udvides på strækningen fra Ørnestens Vænge og frem til den kommende Fjordforbindelse – en strækning på i alt 350 meter. Det er Frederikssund Kommune, der står for arbejdet fra Ørnestens Vænge og frem til ejendommen Marbækvej 49. Derfra og frem til Fjordforbindelsen er det Vejdirektoratet, der står for arbejdet.

Cykelsti i begge retninger

Kørebanen får en samlet bredde på 6,50 m. I begge sider bliver der anlagt enkeltrettede cykelstier med en bredde på 1,70 m. Endelig etableres der skelrabatter med en bredde på en meter. Regnvand fra vejen vil blive ført til det eksisterende regnvandsbassin på hjørnet at Marbækvej og Gyldenstens Vænge. Og endelig bliver der opsat ny vejbelysning svarende til den type, der allerede er opsat på Marbækvej.

Arbejdet ventes at begynde i første halvdel af marts og være færdigt i løbet af juli måned.

Publiceret 28 February 2019 11:48

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!