Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøgte torsdag Nordsjællands Hospitals afdeling i Frederikssund.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøgte torsdag Nordsjællands Hospitals afdeling i Frederikssund.

Minister: Hospital har fortsat rolle at spille

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) gæstede torsdag det lukningsdømte hospital i Frederikssund. Og uden at love at ville love livreddende førstehjælp kunne hun dog sagtens se hospitalet udfylde en sygehus-opgave også i fremtiden

Af
Henrik Gregersen

CT-scanninger, blodprøver, ambulant kemo-behandling og røntgen.

Det er nogle af de funktioner, det lokale hospital i Frederikssund fremover kan komme til at indeholde, hvis det står til sundhedsminister Ellen Trane Nørby, konstaterede hun efter et besøg på hospitalet torsdag eftermiddag.

Her blev hun og partifællen Hans Andersen vist rundt på sygehuset og talte med personale fra den såkaldte røntgen-drop in og neurorehabiliteringsafdelingen, hvor man varetager genoptræningen af hjerneskadede patienter.

I forvejen har Region Hovedstaden åbnet en dør på klem for, at befolkningsudviklingen og -sammensætningen kan ændre beslutningen om at lukke hospitalet, da der er kapacitetsproblemer på det kommende supersygehus i Hillerød.

Det kan betyde, at den kommende hospitalsplan kommer til at operere med nye sengepladser i Frederikssund.

Ledende overradiograf Peter Flensborg fortalte ministeren om den såkaldte drop-in-røntgen, hvor patienter med en henvisning men uden tidsbestilling kan få taget ikke-komplicerede røntgenbilleder. Den mulighed benyttes af 25.000 patienter på et år.

Ledende overradiograf Peter Flensborg fortalte ministeren om den såkaldte drop-in-røntgen, hvor patienter med en henvisning men uden tidsbestilling kan få taget ikke-komplicerede røntgenbilleder. Den mulighed benyttes af 25.000 patienter på et år.

Og i regeringens udspil til en sundhedsreform, indgår det lokale hospital da også som en sygehus-funktion fremadrettet.

Ministeren ville dog ikke forholde sig til behovet for sengepladser:

"Men vi lægger op til et andet billede, end den centralisering, der er planlagt. I dag har man nogle muligheder, som man ikke kunne forestille sig for få år siden, for at få sundhedsvæsenet helt ud til borgerne. Nogle ting helt ud i hjemmet, og andre ikke-akutte eller komplicerede opgaver kan med fordel placeres tæt på borgerne i et tæt samspil mellem de nuværende regionale og kommunale funktioner. Eventuelt i samarbejde flere kommuner imellem," sagde Ellen Trane Nørby i kølvandet på rundvisningen.

Dermed ligger hun på linie med partifællen Hans Andersen, der forud for rundvisningen havde tilkendegivet, at netop nogle af de ukomplicerede arbejdsopgaver kan placeres i Frederikssund. Både for at tage presset af det kommende supersygehus og for at få flere funktioner tæt på borgerne:

"Man har jo faciliteterne til det, så det vil være oplagt, at der er kommuner, der går sammen om at åf løst nogle opgaver her, ligesom det vil være oplagt at placere et kommunalt sundhedshus med praktiserende læger og andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet her," konstaterer han.

Publiceret 01 February 2019 07:06

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!