Adm. dir. Peter Tygesen.

Adm. dir. Peter Tygesen. Foto: Mikkel Davidsen

Englænderne har gjort deres indtog i Frederikssund

Det tidligere Brenntag Biosector er ikke længere på tyske, men britiske hænder. Den globale, men engelskbaserede, koncern Croda International opkøbte kort før nytår virksomheden for enden af Elsenbakken. Navnet er derfor ændret til Croda Biosector.

frederikssund For omtrent halvandet år siden blev der dog truffet en beslutning på Brenntags hovedkontor i Essen. Det danske datterselskab Brenntag Biosector skulle sælges fra, da moderselskabet ikke havde de nødvendige kompetencer til at løfte virksomheden i Frederikssund til næste niveau.

Administrerende direktør i Croda Biosector, Peter Tygesen, fortæller:

"Der er flere årsager til, at det var en rigtig fornuftig og rettidig beslutning. Vores forretningsmodel passede ikke specielt godt til Brenntags, og de var heller ikke i stand til at hjælpe os med at tage det næste skridt. Vi har været meget glade for det tyske ejerskab. De har altid bakket os op og været lydhøre over for vores ønsker. Derfor var det også helt i tråd med vores indstilling, at de besluttede at sælge os fra."

Halvandet år fra beslutning til salg

Forløbet omkring et salg af Brenntag Biosector gik i gang i efteråret 2017. Fra beslutningen om at skille datterselskabet i Danmark fra, til blækket på kontrakten med engelske Croda International var tørt, gik der halvandet år.

"Det har været et langt forløb. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Men vi har været grundige og taget os den nødvendige tid, så vi var sikre på at finde den rigtige køber. Og vi har været helt enige med Brenntag om både processen og den køber, det endte med at blive."

Når en virksomhed af den kaliber skal sælges, igangsættes en fasttømret proces. Først afsøges markedet for potentielle købere. Dernæst tager sælgeren kontakt til de potentielle købere og præsenterer kort casen for at afklare, om interessen er til stede. Køberfeltet indsnævres så. I Brenntag Biosectors tilfælde var der tre-fire interesserede købere tilbage, da bruttolisten var barberet ned. Til sidst afleverede de mulige købere deres bud, og herefter valgte Brenntag det tilbud, der samlet set var bedst.

"Det er uden tvivl den rigtige ejer og det rigtige match for os. Croda har en meget stærk position inden for high-end medicinalprodukter. Det, Croda gerne vil, og det vi kan i Frederikssund, passer virkelig godt sammen."

Croda International har allerede bebudet, at de er klar til at understøtte den fysiske udvikling og produktudviklingen i Croda Biosector med betydelig kapital. Midt i januar tog Steve Foots, der er CEO for 4.500 medarbejdere i moderkoncernen i England, sig tid til personligt at besøge ledelsen og de øvrige medarbejdere i Frederikssund. Det er ifølge Peter Tygesen et signal om, at englænderne mener det bundseriøst.

Vi bliver i Frederikssund

For Frederikssund-virksomhedens fremtid er den engelske overtagelse positive nyheder. Croda International er villige til at investere i udvikling lokalt og besidder også en stor salgsstyrke over hele verden, der nu får adjuvanterne fra Frederikssund i porteføljen.

"Vi går spændende tider i møde. Jeg forventer ikke nødvendigvis en kæmpe vækst i antallet af medarbejdere, men de nuværende ansatte vil blive udviklet og trænet til at håndtere mere specielle produkter end hidtil. Croda går meget op i hele tiden at tænke i innovation, og det stiller sunde krav til os."

"Det er min klare forventning, at vi bliver i Frederikssund. Der er ingen planer om andet. Tværtimod giver Crodas tilgang til vores virksomhed os rigtig gode muligheder for at sætte turbo på de produkter, vi mener verden har behov for" lyder det fra Peter Tygesen.

For ham selv er det en stor personlig tilfredsstillelse, at opkøbet er faldet godt ud. Særligt med tanke på de 85 medarbejdere, der arbejder i virksomheden.

"Jeg har fra starten af processen vidst, at et salg af virksomheden kunne være meget afgørende for vores medarbejdere i Frederikssund. De har været afhængige af, at vi lykkedes med at finde den rette køber. Det betyder meget for den enkeltes skæbne, og jeg er glad for, at vi kan fastholde aktiviteten her i Frederikssund – og måske endda udvide den på sigt."

"Croda har købt ind på vores samlede kompetencepool, og nu er det mit job at få indfriet det kæmpestore potentiale, der ligger i samarbejdet med det nye ejerskab. Jeg ser ingen grund til, at vi ikke kan tredoble eller firdoble den her virksomhed," siger Peter Tygesen afslutningsvist. pressemeddelelse

Publiceret 29 January 2019 11:51

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!