Sådan så Kristian Hyldgaards grund ud, da der i midten af januar var blevet udlagt - og derpå tømt - watertubes langs Færgevej.

Sådan så Kristian Hyldgaards grund ud, da der i midten af januar var blevet udlagt - og derpå tømt - watertubes langs Færgevej. Foto: Privat

Fik vand for anden gang: Watertubes oversvømmer grund på Færgevej

Kristian Hyldgaard har svært ved at få smilet frem, når han ser beredskabet gøre klar til at sikre området omkring Færgevej mod oversvømmelser

Af
Henrik Gregersen

Mens de fleste sikkert sætter pris på det, når det lokale beredskab ruller de røde watertubes ud for at sikre bygninger og veje mod oversvømmelser, kan det formentlig fremkalde en trækning eller to i øjenkrogen hos Kristian Hyldgaard, der bor på Færgevej i Frederikssund.

To gange, siden han og familien flyttede ind for to år siden, har de nemlig oplevet at få bygninger og indkørsel sat under vand.

Ikke af indtrængende vandmasser fra Fjorden - men fra dét vand, der efter beredskabsindsatserne er blevet tømt ud fra de store watertubes.

Ekstra frustrerende

“Alle kan jo begå en fejl. Og jeg generelt har jeg stor respekt for det arbejde, beredskabet og ikke mindst frivillige laver. Men nu er det bare sket to gange, og det føles ekstra frustrerende, når man bor et sted, som man aktivt har valgt ikke at sikre,” siger Kristian Hyldgaard med henvisning til den grund lige før Kronprins Frederiks Bro, som Frederikssund Kommune ejer:

“Vi har som lodsejere selv ansvaret for at sikre os, og det gør vi efter bedste evne sammmen med vores naboer. Vi er helt indforståede med at der er en risiko ved at bosætte sig tæt ved vandet. Men det virker noget besynderligt, at den største risiko for, at vi får vand ind, stammer fra den grund, hvor kommunen ikke har sikret sig. Og jeg ville ønske vi oplevede et intiativ til dialog og en permanent løsning deres side. Vi har fået at vide, at man ikke kan udlægge watertubes langs vandet, fordi det er for ujævnt. Det kan man finde lignende løsninger på andre steder, så det burde også være muligt her. Men i stedet for at sikre helt ude ved vandkanten, sikrer man vejbanen, og så får vi andre dét vand, der trænger ind via kommunens grund,” lyder det opgivende fra Kristian Hyldgaard, der samlet set ikke er imponeret over kommunens beredskabs-sikring i området.

Spærret inde

“Der er nogle ting, der springer i øjnene. For eksempel, at man vil have watertubes lagt så tæt på vores grunde, at vi reelt bliver spærret inde. Det giver f.eks. en udfordring, når man først efter at der er lagt watertubes ud kan få adgang til at hente sandsække - for vi kan ikke komme ud for at hente sækkene eller få dem ind, når der ligger fyldte tubes helt op ad vores indkørsel. Det kalder på, at man enten lægger dem lidt længere ude, så beboerne kan komme ud og ind og rent faktisk selv sikre sig, eller at man fra kommunens side etablerer en eller anden form for lille sti, som vi og andre kan bevæge sig ad. Det er jo ikke for vores skyld, de ligger dem ud og det er godt der ikke er nogle beboere bag tuben, der fik brug for eksempelvis en ambulance. siger han til Lokalavisen.

Hos Frederikssund Kommune henviser man til Frederiksborg Brand og Redning. Her medgiver Sean Bisgaard, Chef for drift, logistik og Operativ Afdeling, at der er plads til forbedring i forbindelse med placeringen og tømning af de udlagte watertubes.

”Der er desværre sket en betjeningsfejl i to tilfælde, der har betydet, at senest er kommet vand på en ejendom. Og det er helt naturligt noget, vi skal have med på et kommende evalueringsmøde.” siger han til Lokalavisen.

Også Kristian Hyldgaards kritik af placeringen af de udlagte watertubes tager han til efterretning:

”Det har været en afvejning af, hvor meget de udlagte watertubes skal påvirke trafikken i området. Men der skal selvfølgelig være passage, så beboere kan komme ind og ud af deres boliger, så det er også et punkt, vi tager med til evalueringsmødet,” siger Sean Bisgaard.

Publiceret 25 January 2019 11:04

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!