Møde på Elværket:

Sådan kommer vi videre med Vinge

Frederikssund Klimaforening inviterer til møde om Vinge

"Ingen aner, hvad der er op eller ned”, siger formanden for Frederikssund Klimaforening, Ane Wraae Nielsen med henvisning til Vinge-skandalen og fortsætter: “Men politikerne kan ikke bare tabe et projekt i den størrelsesorden på gulvet, og så blot håbe på der kommer en løsning”.
Klimaforeningen efterlyser først og fremmest en redegørelse over forløbet, og hvilke konsekvenser det vil få for kommunens økonomiske råderum.
“Det burde jo være byrådet, der indkaldte til et sådant møde”, siger Bjørn Tving Stauning.
“Men man holder borgerne hen med snak om fortsatte forhandlinger”.
Tilliden til at forhandlerne selv ved, hvad de vil, svinder ind. Man er i Klimaforeningen også bekymret for, at byrådet på baggrund af det ildevarslende økonomiske og juridiske kaos, skyller ideerne om bæredygtighed ud med badevandet. Nogle mener ligefrem, at man er tvunget til sælge ud af visionerne for at redde de økonomiske stumper af et alt for utopisk projekt. Oveni kommer de uafsluttede debatter om Kalvøen og Idrætsbyen.
“Hvis den store vision nu drukner i juridiske og økonomiske trakasserier, forsvinder en stor del af den identitet, som projektet har tilført kommunen, og så er vi tilbage ved start,” siger Bjørn Tving Stauning.
Klimaforeningen lægger ikke skjul på, at man er meget forundret over de forhold, der drypvis er blevet afdækket i pressen.
Ane Wraae Nielsen mener, at kommunens borgere har krav på at vide, hvilke overvejelser der har været baggrund for de beslutninger, der er truffet.
“Vinge skulle ikke bare udvikle sig til en kæmpemæssig byggeplads for tilflyttere, men også være en lanterne, som kunne vise kommunens borgere og omverdenen, at politikerne i Frederikssund tager klimaudfordringerne særdeles alvorligt”, lyder det fra Bjørn Tving Stauning.
Foreningen håber, at borgerne vil møde op med synspunkter og deltage i en fremadrettet debat.
Mødet finder sted på Elværket 25. januar kl. 19. Der tages entre.

Publiceret 23 January 2018 11:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

Færgegården skruer tiden tilbage på Blå Nat

Rekreation, romancer og roulader - Frederikssund Museum, Færgegården, skruer tiden tilbage til 1960’ernes Danmark, når Jægerspris Hovedgade ’går i blåt’ den 1. juni. 1960’erne er et årti, som vi både kender som de glade tressere og en turbulent tid. Det er en tid med højkonjunktur, der bl.a. betyder en udflytning fra storbyen, kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og mere rum til fritid, ferie og tilkøb af efterkrigstidens goder såsom bil, køleskab og tv. Det sætter sit præg på Danmarkskortet, hvor parcelhusene skyder op i forstæderne, mens sommerhusene bliver yndede tilflugtsmål. Den nye livstil sætter også præg på madkulturen, hvor kvinderne får mindre tid i køkkenet. Det betyder en drejning væk fra det sparsommelige og tidskrævende – og en helt ny bølge båret af overskud og interesse. 60’ere er dog også en tid med markører som rock’n’roll, sociale protester og et trykket politisk klima, hvor vi i år kan fejre 50-året for studenter- og ungdomsoprørerne i ’68.