Nedlæggelse af politistation i Frederikssund:

Det vil svække samarbejdet om lokale udfordringer

Af Formand Kim Randrup, Boligselskabet Rosenvænget.

Kundechef Kim Brokmann, Boligselskabet Rosenvænget/Domea.dk

Planerne om nedlæggelse af den lokale politistation i Frederikssund, har vi i Boligselskabet Rosenvænget modtaget med stor bekymring.

Over en årrække har det almene boligområde på Heimdalsvej været plaget af hærværk, uroskabende adfærd og handel med euforiserende stoffer. Disse udfordringer har i perioder medført utrygge beboere og et forringet image for boligområdet.

For at komme udfordringerne til livs, har man ønsket at styrke det brede samarbejde og særligt i løbet af 2017, hvor man iværksatte ”en forstærket indsats”, har vi kunne mærke en positiv forskel på Heimdalsvej. Der er kommet mere ro i området og en større grad af tryghed blandt beboerne.

Den lokale politistation spiller en helt central rolle i den forstærkede indsats. De lokale betjente har et stort lokalkendskab til både almindelige beboere og uroskabende personer i området, og bruger denne erfaring til rettidig og korrekt indsats. Den lokale politistation har formandskabet for koordinationsgruppen, som er en del af organisationen bag den forstærkede indsats. De sikrer på den måde løbende møder mellem SSP, gadeteam, boligselskaber og politi. Der er etableret borgerpanel, som sikrer dialogen til beboerne og lokale betjente har deltaget i tryghedsvandringer på Heimdalsvej. For bare at nævne nogle af de konkrete tiltag, hvor den lokale politistation gør en kæmpe forskel.

Nedlægger man politistationen i Frederikssund, så fjerner man samtidig fundamentet for det brede samarbejde omkring udfordringerne i Frederikssunds mest sårbare boligområde.

På baggrund af ovenstående ønsker Boligselskabet Rosenvænget på det kraftigste at fraråde nedlæggelsen af den lokale politistation i Frederikssund.

Publiceret 05 January 2018 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV