Tænk jer nu rigtig godt om - en gang til

Af Peter Bo Andersen, Direktør Frederikssund Erhverv. Havnegade 5 A, Frederikssund

I starten af december offentliggjorde Nordsjællands Politi et udkast til en ny politistruktur i Nordsjælland - et udkast, vi som erhvervsorganisation aldrig er blevet hørt om, og som skal drøftes og godkendes af Rigspolitiet i løbet af januar 2018, for så at træde i kraft til sommer.

På bedste akademiske vis, oplyser Nordsjællands Politi, via pressen, at den nye struktur lægger op til færre matrikler, mere robuste enheder og naturligvis bedre service. Det fortælles ligeledes, at den nye zoneinddeling vil sikre hurtigere respons….., prisen er såmænd kun, at de udkørende patruljer fjernes fra Helsingør og Frederikssund og alt koncentreres i Hillerød og Gentofte.

På vegne af erhvervslivet, i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden, giver forslaget grund til meget stor bekymring. Fra Hillerød til Skibby er der 35 km, fra Gentofte til Skibby er der 62 km. Nuvel, siger politiet, vi har køretøjer i ”zonerne”. Men vi – erhvervslivet, vil meget gerne vide mere om den forventede responstid – vi tror – den vil blive væsentligt forringet. Vi tror også, at vi kommer til at miste et helt vitalt ”lokalkendskab” til både geografi, virksomheder og forretninger. Og så selvfølgelig til de ”kunder” der normalt påkalder sig politiets opmærksomhed.

Vi er bestemt ikke modstandere af udvikling og innovation, tværtimod, det er det, vi lever af. Men netop den service man som virksomhed og borger forventer af ordensmagten er: Responstid, lokalkendskab og tilgængelighed. Vi frygter, at dette udspil til ”ny struktur” forringer den politiindsats vi forventer i 2018. Vores anbefaling til Rigspolitiet er derfor – tøv nu en kende med at lukke stationerne i Frederikssund og Helsingør – tal med vores politikere og også meget gerne med os – samtale fremmer forståelsen. Godt Nytår!

Publiceret 04 January 2018 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

DEBAT: "Nej, jeg vil ikke acceptere det!"

Der er allerede indtrådt fuldt indkøbsstop på folkeskolerne i Frederikssund Kommune!

Der varsles nu yderligere store besparelser på skoleområdet i kommunen.

Besparelser i en grad, så jeg vil spørge politikerne i byrådet, hvor deres smertegrænse går?

Er det ikke en af de mest grundlæggende kommunale opgaver at drive folkeskole?

Jeg ønsker at være konstruktiv. Jeg er en ’almindelig’ samfundsborger, der betaler min kommuneskat med glæde. Men hvorfor opleves skoletilbuddene så løbende som ringere og ringere?

Er det fordi forvaltningen og daværende byråd besluttede at ændre gennemgribende i strukturen, hvilket kombineret med ny skolereform skabte utrolig meget uro og usikkerhed? Uro og usikkerhed, som ellers endelig er ved at lægge sig lidt nu.

Er det fordi Vinge spøger, selvom alle siger nej?

Er det fordi politikerne lytter til et udueligt embedsværk?

Er det fordi politikerne i Frederikssund ikke ønsker den bedste folkeskole?

Er det fordi der pludseligt er voldsom nedgang i børnetallet?

Jeg spørger i øvrigt mig selv, hvordan en så stor nedgang i børnetallet kan komme som en overraskelse?

På børnehaveområdet var det kendt for år tilbage, at der var nedgang i børnetallet.

Uanset hvad, så kan mine børn ikke bruge disse forklaringer til noget – intet!

Og samtidig kan jeg læse, at det går fantastisk i Frederikssund Kommune. Driftsindtægterne er større end nogensinde! Aldrig har det gået bedre…

Tilmed forstår jeg, at vi skal prioritere vore ældre, der har betalt skat hele deres liv. Ja, der skal prioriteres i en kommune. Det er en af politikernes fornemste opgaver.

Under alle omstændigheder nægter jeg at acceptere yderligere forringelser for mine to børns skolegang i Frederikssund.

Hvad enten det skyldes Vinge, inkompetence i forvaltningen, politikere der ikke vægter folkeskolen eller hvad dælen årsagen nu er.

Jeg opfordrer hermed alle forældre med børn i folkeskolen i Frederikssund Kommune til at mobilisere sig.

Sig nej til disse besparelser!

I stedet for straks at løbe til privatskolerne – for det afstedkommer den nuværende retning - så skal vi engagere os i folkeskolen og stille krav til de politikere, vi har valgt ind i byrådet.