Markvandring i Sigerslevøster

Få indblik i det store naturbevaringsarbejde i Sigerslevøster

I disse år er der stor fokus på naturværdierne i det åbne land, og Vildtforvaltningsrådet har via Danmarks Jægerforbund iværksat et stort markvildtprojekt.
Klubberne for de Stående Jagthunde (FJD) arbejder ligeledes målrettet med at forbedre forholdene for faunaen i agerlandet og for agerhønen i særdeleshed. Det gør man blandt andet via faunastriber, hvor forskellige blomstrende og grønne urter udsås til gavn for mange arter. Der etableres skjulesteder i form af små krat og der anlægges gode ynglelokaliteter, hvor hønsefuglene kan have deres reder i fred.

Prisbelønnet terræn

I den forbindelse er der rundt omkring i landet oprettet nogle demonstrationsområder, der fungerer som inspirationsterræn for landmænd, jægere og andre naturinteresserede mennesker.
For at anskueliggøre, hvad man kan gøre, og hvad man må gøre, laver FJD i samarbejde med Agrovi et inspirationsarrangement 28. juni i Sigerslevøster. Her er der ydet en meget stor indsats for agerlandets fauna, og Bjarne Hansen modtog i 2016 en pris for sin indsats.
Markvandringen finder sted kl.19 på Strøbergvej 15 i Frederikssund. Tilmelding senest to dage før til bjarne@handlingco.dk. srj

Publiceret 15 June 2017 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

Færgegården skruer tiden tilbage på Blå Nat

Rekreation, romancer og roulader - Frederikssund Museum, Færgegården, skruer tiden tilbage til 1960’ernes Danmark, når Jægerspris Hovedgade ’går i blåt’ den 1. juni. 1960’erne er et årti, som vi både kender som de glade tressere og en turbulent tid. Det er en tid med højkonjunktur, der bl.a. betyder en udflytning fra storbyen, kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og mere rum til fritid, ferie og tilkøb af efterkrigstidens goder såsom bil, køleskab og tv. Det sætter sit præg på Danmarkskortet, hvor parcelhusene skyder op i forstæderne, mens sommerhusene bliver yndede tilflugtsmål. Den nye livstil sætter også præg på madkulturen, hvor kvinderne får mindre tid i køkkenet. Det betyder en drejning væk fra det sparsommelige og tidskrævende – og en helt ny bølge båret af overskud og interesse. 60’ere er dog også en tid med markører som rock’n’roll, sociale protester og et trykket politisk klima, hvor vi i år kan fejre 50-året for studenter- og ungdomsoprørerne i ’68.