Hør om udgravningerne ved Roskilde Fjord. Foto: Martin Hamberg, Skymonster.dk

Hør om udgravningerne ved Roskilde Fjord. Foto: Martin Hamberg, Skymonster.dk

Hør om udgravningerne ved Roskilde Fjord

JÆGERSPRIS I 2007 undersøgte arkæologer fra museumsorganisationen ROMU et stort palisadeanlæg ved Roskilde Fjord på Kignæsbakken i Jægerspris, og i 2015 dukkede et lignende anlæg op ved Torøgelgårdsvej syd for Frederikssund.

Begge anlæg der stammer fra bondestenalderen (ca. 4.000 - 1.700 år f.v.t.) vidner om stor aktivitet i området omkring Roskilde Fjord på den tid. Men hvem og hvordan byggedes disse anlæg? Og hvilken funktion havde de?

Disse spørgsmål kan du få svar på i dette foredrag med Emili Struve, arkæolog fra ROMU, der fortæller om selve udgravningerne af de to monumentale konstruktioner og om palisadeanlæggenes betydning for forståelsen af stenalderbefolkningernes organisering og udvikling på Sjælland i det 3. årtusinde f.v.t..

Det sker 26. september kl. 19 - 21. Der tages entre. Prisen inkluderer adgang til museets udstilling på Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630

Billetter købes i museets butik eller på billetto.dk.

Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Frederikssund

Publiceret 12 September 2019 10:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!