”Jeg tror, vi venter med champagnen – eller gravøllet – til råstofplanen er endeligt vedtaget,

”Jeg tror, vi venter med champagnen – eller gravøllet – til råstofplanen er endeligt vedtaget," siger en behersket Peter Theill. Foto: Anne Lønstrup

Grusgrave i Rørbæk og Græse Bakkeby er droppet

Rørbæk og Græse Bakkeby slipper for grusgrave. Region Hovedstaden har taget de to områder ud af Råstofplan 2020

Af
Anne Lønstrup

RØRBÆK/GRÆSE BAKKEBY Beboerne i Rørbæk og Græse Bakkeby slap med skrækken.

På et møde i Region Hovedstadens Miljø- og Klimaudvalg er det blevet besluttet at droppe de to områder som mulige nye grusgrave i forbindelse med Råstofplan 2020. Områderne var stillet i forslag som grave- og interesseområder, og det betød, at regionen ville undersøge, om de kunne benyttes til indvinding af råstoffer som sand, grus og ler.

”Vi arbejder ikke videre med de to områder. Det ene har for lidt grus til at kunne danne basis for kommerciel udnyttelse, og i det andet område ville en grusgrav komme i vejen for motorvejsforlængelsen. Derfor har vi besluttet, at der ikke er grund til at undersøge videre ved Rørbæk og Græse Bakkeby,” siger formand for regionens Miljø- og Klimaudvalg, Kim Rockhill (S).

Adspurgt hvor sikkert det er, at de to områder ikke senere vil blive udpeget som graveområder, svarer han:

”Det ville være meget usandsynligt. Man kan aldrig give en 100 procents garanti, men jeg vil sige, som jeg også har sagt til beboerne ved Dronningmølle, der har stillet mig det samme spørgsmål, at hvis jeg skulle indgå et væddemål om det, ville jeg godt turde sætte en pæn stor sum på, at Græse Bakkeby og Rørbæk ikke bliver til nye graveområder,” siger Kim Rockhill.

Gemmer champagnen

”Det er dejligt at høre!” udbryder Peter Theill, der bor mellem Frederikssund og Lille Rørbæk.

Mens Region Hovedstaden overvejede at etablere grusgrav 25 meter fra deres hus, holdt Peter og Pia Theill vejret. De købte deres hus for 17 år siden og har hele tiden vidst, at der var planer om motorvej og en ny bro i området, men at de også risikerede at få en grusgrav som nabo, kom bag på dem.

”Jeg tror, vi venter med champagnen – eller gravøllet – til råstofplanen er endeligt vedtaget. Det er anden gang, at området her ved siden af os har været udpeget som interesseområde i en råstofplan, så selv om vi måske er frelst i fire år frem, kan jeg stadig godt være lidt nervøs for, om planerne om at grave efter grus i Rørbæk bliver taget op igen,” siger han.

Især udsigten til støj og møg har gjort parret betænkeligt. Men også frygten for at blive stavnsbundet til et usælgeligt hus har bekymret dem, efter at en ejendomsmægler fortalte dem, at ejendomme i et område med en grusgrav falder 15-30 procent i værdi, mens ejendomme klos op ad en grusgrav falder 50 procent i værdi.

”Jeg synes, vejen frem må være at finde en løsning på landsplan i stedet for, at hver region skal udpege mulige graveområder. Hovedstadsregionen er den tættest befolkede i landet, og der må være mere øde steder i Danmark, hvor det er mere oplagt at grave grus end her,” siger Peter Theill.

Publiceret 11 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!