Vibeke Riemer og Lars Kolind kommer til Skibby. Foto: Skibby Aktive

Vibeke Riemer og Lars Kolind kommer til Skibby. Foto: Skibby Aktive

Foredrag: Spejder i dag - iværksætter i morgen

Vibeke Riemer og Lars Kolind besøger Produktionsskolen i Skibby tirsdag 1. oktober kl. 19

SKIBBY Skibby Aktive for Fjordlandet fejrer Kronprinsesse Marys Bro med en lang række arrangementer i hele uge 40. Tirsdag inviterer foreningen blandt andet til en aften i selskab med Lars Kolind og Vibeke Riemer, der er kendt som iværksættere, succesrige forretningsfolk og spejderledere på verdensplan.

Både Vibeke og Lars brænder for at arbejde med unge mennesker. Begge mener at forudsætningen for at gøre verden til et bedre og mere bæredygtigt sted er at uddanne og engagere unge mennesker. Og de sætter handling bag ordene: Lars Kolind har startet mere end 20 virksomheder sammen med unge iværksættere, og Vibeke Riemer arbejder i øjeblikket med at give 200.000 piger i Uganda færdigheder som ledere og iværksættere.

Denne aften fortæller Vibeke og Lars om de projekter og virksomheder, de er engageret i. Herunder hvordan spejderarbejdet kan være med til at skabe udvikling, både i Frederikssund Kommune og i resten af verden. Deltagere må meget gerne involvere sig og stille spørgsmål.

Vibeke Riemer og Lars Kolind har siden 2011 ejet og drevet Sømer Skov; et af Hornsherreds store naturområder. Vibeke er speciallæge, HD, medstifter af og formand for The World Guide Foundation, som arbejder globalt med at udvikle piger og unge kvinder til fremtidens ledere. Lars er Cand.scient. i matematik, HD, bestyrelsesformand for en række virksomheder og formand for the World Scout Foundation, fonden bag det globale spejderarbejde.

Aftenen er arrangeret af Skibby Aktive for Fjordlandets erhvervsudvalg i samarbejde med Frederikssund Erhverv, Ræven Skibby Trop og Flok og Produktionsskolen i Skibby. Billetter købes via www.skibbyaktive.dk/brofest

Publiceret 11 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!