Palletten udstiller i Langes

Palletten udstiller i Langes

Palletten udstiller og holder fernisering i Langes

FREDERIKSSUND Palletten er en gruppe kreative mennesker, der hver uge mødes på Pedersholm Foreningscenter, hvor der tegnes, males og arbejdes med andre kreative udfoldelser. Samtidig med der også er tid til at hygge, hjælpe og inspirere hinanden. Snart udstiller de i Langes Magasin med fernisering tirsdag 24. september klokken 17.00-19.00.

Paletten udstillede sidste gang i 2017, men har siden fået flere medlemmer, der især arbejder med akrylbilleder. De 10 deltagere, der udstiller, arbejder individuelt og eksperimenterende.

En del af gruppen er blevet inspireret af filmen Loving Vincent og Van Gogh udstillingen på Arken i foråret, og besluttede at afprøve hans måde at male på. Der er taget udgangspunkt i billedet ”Træstammer i græsset”. Og som det fremgår af de udstillede billeder, er resultaterne vidt forskellige.

De udstillende kunstnere er: Lise Barner, Inger Jensen, Grethe Philipson, Ingerlise Hansen, Hans Johansen, Jytte Weihrauch, Ulla Folkenberg, Gudrun Storm Hansen, Jette Thøgersen og Susanne Duus.

Udstillingen er åben fra tirsdag den 24. september 2019 til og med mandag den 30. september 2019.

Åbningstiden er: Hverdage 11.00 - 15.00 Lørdag, søndag 11.00 - 14.00.

Publiceret 10 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!