Vold og trusler er indimellem en del af dagligdagen på Jægerspris skole. Modelfoto

Vold og trusler er indimellem en del af dagligdagen på Jægerspris skole. Modelfoto

Lærere og pædagoger udsættes for vold og trusler

I løbet af foråret 2019 har Jægerspris Skole oplevet 14 tilfælde af vold/trusler. Politikere og skoleledere følger udviklingen

Af
Anne Lønstrup

JÆGERSPRIS Fra januar til maj 2019 har der på Jægerspris Skole været 14 tilfælde af vold/trusler, og på Ådalens Skole har der i samme periode været 11 tilfælde. Det fremgår af de såkaldte ’Basisoplysninger’, som skolerne indberetter, og som hvert halve år fremlægges for Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune.

Ifølge formanden for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V), er tallet for højt.

”Som udgangspunkt vil jeg sige, at 14 tilfælde af vold og trusler på en skole er 14 for meget. Hvad historien så er bag de 14 episoder, det forventer jeg, at vi kommer til at høre om på mødet i Uddannelsesudvalget. Kunne det her have været imødegået? Det skal vi selvfølgelig forholde os til som organisation,” siger han.

Morten Skovgaard mener, at der skal kigges nøjere på, hvad der ligger bag indberetningerne. F.eks. vil han gerne høre definitionen på, hvad der kaldes vold og trusler.

”Det er mange episoder, og det er afgørende, at vi får forholdt os til problemet. Jeg har ikke på stående fod et bud på, hvad der skal gøres ved det. Jeg vil gerne høre administrationens forslag til, om der er nogle tiltag vi kan gøre for at undgå konflikter fremadrettet, og jeg vil også gerne høre fra lærerne,” siger han.

Morten Skovgaard lægger vægt på at være opdateret på, hvad der er af problemer på kommunens skoler.

”Nu får vi oplyst om udviklingen, og fortalt om, hvilke tiltag der er sket siden sidst. Så må vi se, om det kræver politisk handling eller om problemet kan løses inden for de givne rammer.”

Handleplan som modtræk

Skoleleder på Jægerspris Skole, Nina Gregers Faxe, kan ikke komme ind på de konkrete tilfælde af vold og trusler, som har fundet sted på skolen.

”Jeg kan ikke udtale mig om konkrete sager, fordi jeg har nogle familier, som jeg skal beskytte. Men jeg kan sige, at vi godt ved, at der er problemer, og at der er lavet en handleplan for, hvordan de løses. Vi har holdt forældremøde om det i går i den klasse, hvor vold og trusler har fundet sted fra tre elevers side, og jeg tror på, at problemet ér løst,” siger hun.

Morten Flotin Jensen, der er skoleleder på Ådalens Skole, oplyser, at skolen hver dag arbejder på at bringe antallet af vold og trusler ned.

”11 tilfælde er 11 for mange. Men du skal huske på, at vi har at gøre med børn i mange forskellige kategorier, vi har også en specialafdeling,” siger Martin Flotin Jensen.

Hans skole har en handleplan, som bliver fulgt, når der sker verbale krænkelser eller slag og spark på skolen.

”Vi har en pædagogisk praksis, hvor vi arbejder med de børn, det angår. Det kan både være forebyggende eller indgribende indsatser, det kommer an på, hvilken karakter truslen har. Niveauet er ikke derhenne hvor der skal noget nyt til,” siger han og tilføjer, at antallet af episoder i foråret 2019 ”ligger jævnt stabilt” sammenlignet med 2018.

Publiceret 10 September 2019 10:55

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!