Bag udgivelsen af Kronprinsesse Marys Bro medaljen står Frederikssund Møntklub. Forsiden er skåret af medaljør René Villadsen og bagsiden af medaljør Oluf Christian Kundby. På billedet ses formand Helge Bojsen-Møller. Foto: Frederikssund Møntklub

Bag udgivelsen af Kronprinsesse Marys Bro medaljen står Frederikssund Møntklub. Forsiden er skåret af medaljør René Villadsen og bagsiden af medaljør Oluf Christian Kundby. På billedet ses formand Helge Bojsen-Møller. Foto: Frederikssund Møntklub

Møntklub laver en særlig bro-medalje

I anledning af indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro udgiver Frederikssund Møntklub en bro-medalje

FREDERIKSSUND Frederikssund Møntklub ’Mønten’, har i anledning af indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro 28. september 2019 ladet en sølvmedalje præge.

Forsiden viser Kronprinsesse Marys Bro set nedefra i et perspektiv, der fremhæver de enkle og elegante, åbne betonelementer, der brydes af vandoverfladen og som bærer den 1,8 km lange højbro over Roskilde Fjord. Bagsiden viser en vikingehjelm og årstallet 1976, som stammer fra den medalje, der blevet præget ved møntklubbens start, og som helt naturligt er blevet valgt til møntklubbens bomærke.

Medaljen i sterlingsølv vejer 14 g ved 30 mm i diameter. Oplagstallet er lille, 50 i sterlingsølv og 150 i Nordic Gold legering.

Medaljen i sterlingsølv vejer 14 g ved 30 mm i diameter. Oplagstallet er lille, 50 i sterlingsølv og 150 i Nordic Gold legering.

"Jeg glæder mig over, at det har været muligt for møntklubben på denne måde at bidrage til festlighederne i forbindelse med åbningen af den nye bro," lyder det fra møntklubbens mangeårige formand Helge Bojsen-Møller, der samtidig ser det som en kærkommen lejlighed til at reklamere lidt for møntsamleriet og måske på denne måde at kunne komme i kontakt med personer, som eventuelt ville være interesseret i at blive medlemmer af Frederikssund Møntklub som også vil være repræsenteret ved broindvielsen.

Publiceret 06 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!