Shout Out Gospel fejrer jubilæumsåret på forskellig vis. Foto: Privat

Shout Out Gospel fejrer jubilæumsåret på forskellig vis. Foto: Privat

Lokalt gospelkor fejrer 25 års jubilæum

Shout Gospel Voices fejrer deres 25 års jubilæum ved blandt andet at give en hjælpende hånd

GRÆSE Det lokale gospelkor Shout Gospel Voices har 25 års jubilæum. Dette fejrer koret på forskellig vis henover året. I foråret holdt de udendørs koncert, og havde workshop med den amerikanske gospeldirigent Calvin B. Rhone. Her i efteråret vil koret blandt andet afprøve noget helt nyt - nemlig konceptet Reach-Out.

At række hånden ud til andre giver stor mening for den enkelte i koret i en presset hverdag, skriver koret i en pressemeddelelse. Og dette vil Shout Gospel Voices derfor nu afprøve i samarbejde med Græse kirke.

Reach-out konceptet vil foregå på den måde, at man lørdag 21. september i tidsrummet kl.10.00 – 13.00 vil kunne få medlemmer af koret til gratis at give en hjælpende hånd til borgerne i Græse i form af forskellige tjenesteydelser. Det kan være alt fra et besøg til en snak over en kop kaffe, til maling af plankeværket, plukning af æbler, at slå græsset, støvsuge stuen. Alt sammen med det formål at komme tættere på hinanden, vise respekt, næstekærlighed og samtidig kunne gøre bare en lille forskel i et andet menneskes liv for en stund. Helt uden forbehold og bagtanker. Kun med tanke om at komme hinanden ved.

Så sidder man og tænker, at man godt kunne bruge lidt hjælp, kan man senest tirsdag 17. september sende en SMS til Pernille Guldberg på 41628492. Skriv navn, adresse samt den opgave, du gerne vil have hjælp til, og hvis du ved hvor længe opgaven tager, må dette også gerne noteres. Du skal være hjemme 21. september mellem klokken 10.00 – 13.00.

Dagen slutter med en gratis gospelkoncert klokken 16.00 i Græse Kirkelade, Græse Bygade 25, 3600 Frederikssund.

mass

Publiceret 06 September 2019 13:25

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!