Minister: For dyrt ikke at fortsætte med station

De manglende bud på byggeretter i Vinge understreger, at det var forkert at lempe kravene til indbyggertal og arbejdspladser, inden pengene til stationen blev frigivet. Men det er for sent og dyrt at bremse nu, mener transportminister

Vinge Selv om Vinge-projektet for anden gang ser ud til at være snublende nær en afsporing, skal beboerne i området ikke være bange for, at tilsagnet om en station trækkes tilbage i sidste øjeblik.

Så sent som i sidste uge blev partierne i forligskredsen (S, SF, R og Enhedslisten) enige om at fortsætte projekteringen af stationen, selv om transportordfører Henning Hyllested fra Enhedslisten ønskede det sat på pause, indtil der var dokumentation for reel fremdrift i projektet.

Ønsket blev fremsat, da det stod klart, at det vil blive minimum 1,4 millioner kroner dyrere at opføre stationen end bevilget.

Og trods fraværet af bud på byggeretter i det stationsnære område, holder transportminister Benny Engelbrecht(S) fast i den vurdering. Men igen lader han skinne igennem, at han langt fra er imponeret over, at pengene er frigivet uden vished for behovet:

"Det understreger blot, at Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested har ret i, at man nok skulle have sat projektet i gang på den måde, der oprindeligt var tiltænkt, hvor der var skabt sikkerhed for en tilstrækkelig byudvikling inden igangsættelsen af projektet. Forligskredsen konkluderede dog i sidste uge, at projektet er så fremskredent, at det simpelthen vil blive for dyrt at sætte det på standby, og det mener jeg selvfølgelig stadigvæk," lyder det i et svar fra ministeren til Lokalavisen.

Sådan skulle stationsområdet i Vinge have set ud ifølge de oprindelige planer.

Sådan skulle stationsområdet i Vinge have set ud ifølge de oprindelige planer. Ill: Henning Larsen Archtects

Ifølge den oprindelige aftale, skulle arbejdet med stationen først påbegyndes, når der var sikkerhed for 2.000 indbyggere og 700 arbejdspladser. Dette ville de oprindelige planer for Vinge Centrum imødekomme, da man i Frederikssund Kommune opererede med et "big bang" i form af et samlet udbud på Vinge Centrum.

Da dén plan kollapsede dispenserede forligskredsen fra sine egne krav, så Frederikssund Kommune nu alene skulle dokumentere fremdrift i Vinge for at udløse penge til stationen.

Dén fremdrift bestod blandt andet i, at man gik i "markedsdialog" for at kunne sende projektet i udbud igen i en kraftig nedskaleret version, Men da budfristen udløb mandag havde ingen budt på byggeretterne i det stationsnære område.

Publiceret 05 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!