Byrådet i Frederikssund tror fortsat på udviklingen af Vinge. Arkivfoto

Byrådet i Frederikssund tror fortsat på udviklingen af Vinge. Arkivfoto

Alle gode gange tre: Byrådet tror stadig på Vinge

Frederikssund Kommune vil igen udbyde byggeretter i Vinge, dog, efter alt at dømme, i en anden skala end tidligere

FREDERIKSSUND På det ekstraordinære byrådsmøde i Frederikssund onsdag aften var stort set alle rundt om bordet enige om, at bakke op om ønsket om at fortsætte byudviklingen i Vinge. Med andre ord tyder det på, at byrådsmedlemmerne fortsat tror på Vinges fremtid.

Det ekstraordinære byrådsmøde var sat op, efter det tirsdag stod klart, at ingen investorer havde budt på udbuddet af de 22.000 byggeretsmeter i centrum af Vinge. Alligevel var borgmester, John Schmidt Andersen optimistisk efter mødet:

"Positiviteten omkring Vinge er fortsat stor. Hele byrådssalen – stort set – vil Vinge, og Vinge eksisterer jo også, og nu er vi enige om at mødes igen næste onsdag til et ekstraordinært byrådsmøde, hvor vi har bedt forvaltningen om at skitsere nogle andre muligheder end dem, der har været forelagt for os nu," sagde borgmester John Schmidt Andersen til TV 2 Lorry umiddelbart efter mødet.

Borgmesteren løftede sløret for, at det måske var mere gangbart at gå udenom Vinge Centrum, for i stedet at udbyde byggeretsmeter i udkanten af Vinge.

Som konklusion på mødet har Byrådet bedt forvaltningen undersøge en række forhold med henblik på, at forvaltningen kan fremlægge forskellige muligheder til, hvordan man kan realisere ambitionen om den fortsatte etablering af byen Vinge. Denne sag vil blive fremlagt for Byrådet på endnu et ekstraordinært møde den 11. september 2019, meddeler Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse.

mass

Publiceret 05 September 2019 11:01

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!