Foto: Fjordforbindelsen.dk

Fjordforbindelse indsætter direkte busser til bro-fest

Fest-deltagere kan bliver kørt direkte til festpladsen fra både Ølstykke og Frederikssund. DSB indsætter samtidig ekstra busser mellem de to byer

Der kommer til at køre busser i pendulfart til og fra festpladsen, når Kronprinsesse Marys Bro bliver indviet 28. september.

Og det bliver ikke bare mellem Frederikssund Station og Kronprinsesse Marys Bro.

"Vi arbejder at få indsat direkte shuttlebusser mellem stationen i Ølstykke og broen, så folk ikke først skal sætte sig ind i en togbus til stationen i Frederikssund, og derfra videre med en shuttlebus. Så vi vil gerne sætte ekstra busser ind, der kan transportere passagererne direkte til broen," lyder det fra Tina Tving Stauning, der er berstyrelsesmedlem i Fjordforbindelsen Frederikssund, som er det selskab, der skal varetage driften af broen.

Også fra DSBs side opruster man på dagen

"Der er taget højde for broløbet den 29/9, hvor Banedanmark altså har planlagt sporarbejde. Der bliver derfor indsat ekstra togbusser mellem Ølstykke og Frederikssund i forhold til, hvad vi normalt ville bestille for strækningen, hvis der var sporarbejde. DSB kører ikke shuttlebusser ud til broen. Det må vi ganske enkelt ikke, da det ville være imod vores trafikkontrakt med staten," oplyser DSB i en til Lokalavisen.

Publiceret 03 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!