Foto: Bilgalleri.dk

Lokale virksomheder kaster sig over sæbekasseløb

Frederikssund Rotary Klub går nye veje, når der skal samles ind til velgørende formål i lokalområdet

Scener fra den norske dukkefilm, Bjergkøbing Grandprix, trænger sig på, når man læser opfordringen fra Frederikssund Rotary Klub til lokale virksomheder om at tilmelde sig et sæbekasseløb over Kronprinsesse Marys bro i forbindelse med indvielsesfestlighederne.

”I alt 20 biler kan dyste mod hinanden, og allerede nu har 16 lokale virksomheder meldt sig på banen. Startgebyret er på 5.000 kroner, og vinderen af løbet får lov til at bestemme, hvad halvdelen af de indkomne beløb skal doneres til”, siger indsamlingsleder Sussie Staun Pallesen fra Frederikssund Rotary Klub, der glæder sig over den store interesse.

Hvordan deltager man?

Man kan gå ind på www.saebekassebil.dk, som er et link til et firma, som sælger materialer til et basissæt til en sæbekassebil. Prisen er ca. 1500 kr. , inkl. hjul.

Man kan også vælge helt selv at lave den: Sæbekassebilen skal være ca.0,75 m bred og ca.1,5 m lang, og den skal kunne skubbes af to personer.

Altså tre personer i alt fra hvert firma.

Tanken er så, at hver enkelt firma opbygger sin helt egen sæbekassebil over grundmodellen, så det er tydeligt hvilket firma, der deltager, og udover vinderen af løbet, vil der også være en præmie til den flotteste sæbekassebil.

Tilmelding er stadig mulig hos Sussie Staun Pallesen på mail: sussie@privat.dk

Publiceret 01 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!