Nicklas Herholdt foran dén bro, der udgør motivet på plakaten. Du kan købe den og være med til at støtte artbejdet i Ungdommens Røde Kors.

Nicklas Herholdt foran dén bro, der udgør motivet på plakaten. Du kan købe den og være med til at støtte artbejdet i Ungdommens Røde Kors.

Få et minde og støt en god sag: Her kan du købe bro-plakat

Nicklas Herholdt, der er kunstneren bag Lokalavisens broplakat ønsker, at overskuddet fra salget af plakater skal gå til velgørende formål. Valget er faldet på Ungdommens Røde Kors

I forbindelse med indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro har man nu en enestående chance for både at få kunst på væggen og samtidig støtte et godt formål. Den lokale kunstner og grafiker, Nicklas Herholdt, der har designet Lokalavisens broplakat, ønsker nemlig, at et eventuelt overskud fra salg af plakaten skal gå til at hjælpe en helt særlig gruppe mennesker:

”Jeg ville gerne vælge et formål, der på en eller anden måde kunne bygge bro. Og jeg synes, der bliver taget meget fra børn i øjeblikket. Hvis man tænker på for eksempel børn fra Syrien, og hvad de skal igennem, inden de kommer herop. Det kan man slet ikke forstille sig, hvilke sår og ar der kommer på sjælen. Men der er også udsatte børn og unge i Danmark med ar på sjælen. Så de skal have noget hjælp, så de kommer ud på den anden side som hele mennesker og får et godt liv i stedet for at hutle sig igennem tilværelsen. Og det kan ungdommens røde kors hjælpe med.”

Nicklas Herholdt har boet med sin familie i Frederikssund i et par år. Han er oprindelig grafiker, men har i mange år arbejdet som programmør.

Med årene kom savnet dog efter at lave noget mere kreativt. I den forbindelse skiftede han sit faste job ud med et arbejdsliv som freelancer, og gennem hele 2017 gav han sig selv den store udfordring at lave en plakat om ugen. Projektet lykkedes og med 52 plakater i baghånden, blandt andet en plakat med Kronprins Frederiks bro, var Herholdt selvskrevet til at udforme plakaten til Kronprinsesse Marys bro

Plakaten koster 299,- kroner og kan købes til broindvielsen eller hos Lokalavisen Frederikssund. Prisen for plakaten er 299,- kroner, mens et postkort med samme motiv kan købes for 25 kroner. Samtlige indtægter fra salget går til Ungdommens Røde Kors

Plakaten koster 299,- kroner og kan købes til broindvielsen eller hos Lokalavisen Frederikssund. Prisen for plakaten er 299,- kroner, mens et postkort med samme motiv kan købes for 25 kroner. Samtlige indtægter fra salget går til Ungdommens Røde Kors Ill: Nicklas Herholdt

Nicklas Herholdt har i mange år været optaget af gamle danske plakattraditioner, og særligt inspirationen fra dansk plakatkunst fra 1900 frem til slutningen af 60’erne er synlig i hans grafiske udtryk, der på én gang både er moderne nordisk lethed og nostalgi.

Samtidig har han været optaget af bygninger og broer, og det er den sammensætning, der giver det helt særlige udtryk i Herholdts plakatkunst.

Publiceret 31 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!