Det bliver ikke muligt for gæster i broindindvielsen at tage toget til Frederikssund.

Det bliver ikke muligt for gæster i broindindvielsen at tage toget til Frederikssund. Foto: fjordforbindelsen.dk / Kristian Danielsen, Aerodan Luftfoto

Forventer 40.000 gæster: Men ingen tog til bro-fest

Sporarbejde bliver ikke bremset. Derfor er der ingen togforbindelse til Frederikssund på festdagen

Af
Henrik Gregersen

frederikssund Med udsigten til op mod 40.000 gæster til indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro, bliver 28. september der masser af trængsel på cykelstier og ikke mindst veje og parkeringsområder.

Og presset bliver formentlig endnu større end oprindeligt ventet:

Et sporarbejde ved den kommende station i Vinge kommer til at gøre turen fra nysgerrige fra eksempelvis København ganske besværlig.

Toget stopper nemlig i Ølstykke, fremgår det BaneDanmarks hjemmeside. Dermed bliver det umuligt at tage toget til festen.

Og i et svar til det socialdemokratiske Folketingsmedlem bekræfter Transportminister Benny Engelbrecht (S) problemet, efter han har bedt om en forklaring på, om ikke der kan findes en løsning:

"For så vidt angår dit spørgsmål i henvendelsen af 8. august om sporspærringer i forbindelse med indvielsen af Kronprinsse Marys Bro, har Banedanmark oplyst, at sporspærringerne har været planlagt i et års tid med henblik på gennemførelse af Vinge Station frem mod åbning af stationen i 202," hedder det i brevet til Stoklund.

Svaret fortsætter:

"Vejdirektoratet har oplyst, at datoen for indvielsen af Kronprinsse Marys Bro er fastlagt i samarbejde med Kongehuset, og at man desværre først herefter er blevet bekendt med sammenfaldet med Banedanmarks sporspærringer. Vejdirektoratet har oplyst, at der indsættes shuttlebusser mellem Frederikssund Station og festområdet, så deltagere, der ankommer med kollektiv trafik, vil blive kørt helt til festområdet."

Opførelsen af stationen betyder, at strækningen mellem Frederikssund og Ølstykke er lukket i disse perioder:

2019:

  • 27. september – 30. september
  • 4. oktober – 7. oktober
  • 11. oktober – 14. oktober
  • Tre sammenhængende uger:
  • Fredag aften den 18. oktober – mandag morgen den 11. november

2020

  • Påsken: Torsdag den 9. april – tirsdag den 14. april

Publiceret 30 August 2019 15:57

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!