Det er Sahle Berhane fra Frederikssund Gymnasium, der står bag indsamlingen til Eritrea.

Det er Sahle Berhane fra Frederikssund Gymnasium, der står bag indsamlingen til Eritrea.

Fra skrot til slot

genbrug Frederikssund Gymnasium sender 15 gamle og geninstallerede PC’ere afsted til Eritreas skoler.

Initiativet er sket på foranledning af IT-systemadministrator fra DTU, Sahle Berhane, som selv stammer fra det afrikanske kontinent.

Han står bag indsamlinger af gamle udtjente PC’ere, som sendes til Eritreas skoler.

”It betyder meget for udviklingen af Eritrea. Med hjælp af IT kan lærerne holde styr på skoleskemaer og miljøplaner og undervise elever med interaktive skolebøger. Dermed er eleverne også med til at påvirke undervisningen. Den chance havde jeg ikke som barn,” fortæller Sahle Berhane.

Kom som flygtning

Sahle kom til Danmark i 1983 som flygtning fra Eritrea og blev uddannet som civil- og systemingeniør på DTU. I 2004 blev han ansat i IT Service på DTU, hvor han blev opmærksom på det skrotklare it-udstyr, der stod i kælderen. Det var her, at tanken om at genbruge it-udstyret begyndte at vokse og har spredt sig.

-vik

Publiceret 25 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!