Arkivfoto

Arkivfoto

Nordsjællands Politi på Facebook: 'Hvordan får nogen sig selv til at overskride fartgrænsen med over vanvittige 100 procent?'

"Vi begriber simpelthen ikke, hvordan nogen får sig selv til at overskride fartgrænsen med over vanvittige 100 procent. Det hjælper så heller ikke på vores undren, at det foregik nær en skole. Om morgenen. på en hverdag," skriver Nordsjællands Politi på Facebook

FREDERIKSSUND Bekymrende fart. Sådan formulerede Nordsjællands Politi et tweet torsdag morgen, hvor en af deres AKT vogne skulle måle morgentrafikken på Byvej i Frederikssund. For på trods af at Byvej betegnes som en skolevej, så opnåede en bilist en fart på 111 kilometer i timen. Og det til trods for at man kun må køre 50 kilometer i timen på strækningen.

Efterfølgende har Nordsjællands Politi taget deres tweet om episoden til nye højder. For på Facebook skriver de:

'Hvordan kan nogen køre så vanvittigt? 111 kilometer i timen på en 50 kilometer i timen zone. Nogle gange kan man koncentrere sig nok så meget i forsøget på at forstå noget, men uanset hvor hårdt man fokuserer, så kan man bare ikke få en given undren til at give mening,' lyder det i opslaget, hvor de efterfølgende blandt andet skriver:

'Samme udfordring med at forstå sidder vi med, efter vi i går var ude og foretage fartmåling på en vej nær en skole i Frederikssund. Her må man køre 50 kilometer i timen, men den fartgrænse valgte en bilist at blæse højt og flot på ved at jerne igennem med hele 111 kilometer i timen i morgentrafikken. Vi begriber simpelthen ikke, hvordan nogen får sig selv til at overskride fartgrænsen med over vanvittige 100 procent. Det hjælper så heller ikke på vores undren, at det foregik nær en skole. Om morgenen. På en hverdag. I en periode, hvor vi endda har meldt bredt ud, at vi har skærpet fokus på færdsel nær skoler.'

Den pågældende bilist kan nu se frem til en bøde på 6000 kroner plus 500 til Offerfonden. Oven i det følger desuden en ubetinget frakendelse af kørerkortet.

"Når nogen vælger at køre så vanvittigt, synes vi i den grad, at vores mantra er til at forstå: Vi vil hellere have, I bidrager til færdselssikkerheden end til bødekassen,' lyder det fra Nordsjællands Politi.

mass

Publiceret 23 August 2019 08:38

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!