Hovedparten af Co-Ros omsætning kommer fra udlandet, hvor især Mellemøsten og Asien spiller store roller. Derfor blev talerne afholdt på engelsk.

Hovedparten af Co-Ros omsætning kommer fra udlandet, hvor især Mellemøsten og Asien spiller store roller. Derfor blev talerne afholdt på engelsk.

Efter to års arbejde: Co-Ro fejrede nyt innovationscenter

Cirka 300 deltog, da de nye bygninger i Frederikssund officielt blev taget i brug.

Der var noget at fejre, da cirka 300 ansatte og forretningsforbindelser fra hele verden fredag formiddag troppede op på Co-Ro i Frederikssund.

Her blev saft-gigantens nye innovationscenter nemlig taget i brug.

Centret indeholder foruden kontorarbejdspladser også et laboratorium, hvor der arbejdes med at udvikle nye varianter af de eksisterende produkter, samt helt nye produkter. Endvidere er også lokaler, hvor resultaterne fra laboratioriet skal prøvesmages under forskellige varme- og lysforhold, da smagsoplevelsen kan variere på grund af udefrakommende faktorer.

Co-Ro omsatte i 2018 for næsten to milliarder kroner på verdensplan, og ambitionerne for de kommende år er fortsat at erobre større markedsandele på de centrale markeder i Mellemøsten og Asien.

De nye lokaler rummer blandt andet et laboratorium, hvor 30 ansatte forsøger at ramme morgendagens smag.

De nye lokaler rummer blandt andet et laboratorium, hvor 30 ansatte forsøger at ramme morgendagens smag.

Kommunikationschef Joakim Vasehus viser én af de særligt aflukkede båse, hvor man kan teste nye produkter under forskellige varme- og lysforhold.

Kommunikationschef Joakim Vasehus viser én af de særligt aflukkede båse, hvor man kan teste nye produkter under forskellige varme- og lysforhold.

Der er højt til loftet og masser af lys i de nye lokaler, som fredag formiddag dannede rammen om indvielsen.

Der er højt til loftet og masser af lys i de nye lokaler, som fredag formiddag dannede rammen om indvielsen.

Smil til fotografen! Cirka 300 personer - heraf cirka 70 samarbejdspartnere og ansatte i udlandet - deltog i indvielsen af det nye innovationscenter i Frederikssund.

Smil til fotografen! Cirka 300 personer - heraf cirka 70 samarbejdspartnere og ansatte i udlandet - deltog i indvielsen af det nye innovationscenter i Frederikssund.

Nok gør Co-Ro sig mest i saft. Men der var også kage på menuen til indvielsen.

Nok gør Co-Ro sig mest i saft. Men der var også kage på menuen til indvielsen.

Publiceret 23 August 2019 11:56

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!