Haletudsernes Private Pasningsordning, med Stephanie Henrichsen ved styret, havde onsdag formiddag et par fornøjelige timer på Tippen. I vognen ses fra venstre Flora, Albert, Sander og Åse. Foto: BM

Haletudsernes Private Pasningsordning, med Stephanie Henrichsen ved styret, havde onsdag formiddag et par fornøjelige timer på Tippen. I vognen ses fra venstre Flora, Albert, Sander og Åse. Foto: BM

'Klap en fisk' med Fritidsfiskerne: 400 børn kom tæt på undervandslivet

Igen i år have Frederikssund Fritidsfiskere inviteret byens børn til arrangementet 'Klap en fisk' på Tippen

Af
Birgitte Masson

FREDERIKSSUND Børn til fods eller i klapvogne, børn i anhængere eller på ladcykler. Alle skulle de, i følgeskab med voksne, tilbringe et par timer sammen med Frederikssund Fritidsfiskere på Tippen i Frederikssund til den årligt tilbagevendende begivenhed - 'Klap en fisk'.

Frederikssund Fritidsfiskere, som står bag arrangementet, havde igen i år lagt sig i selen for at give børnene mulighed for at komme helt tæt på undervandslivet i Roskilde Fjord.

"Vi har spredt arrangementet ud over to dage, for at de omkring 400 børn ikke skulle komme på en gang. Mange institutioner bruger begivenheden som et afbræk i hverdagen," fortalte formand for Frederikssund Fritidsfiskere Frede Damsø og fortsatte:

"Her får de blandt andet rørt ved fiskene og smagt stegte ål. Det er mit indtryk, at mange hjem ikke serverer så meget fisk til aftensmad. Men her får børnene smagt på det," fortalte Frede Damsø. Han var ikke ene om at repræsentere Frederikssund Fritidsfiskere og tage hånd om børnene. Stanly Petersen havde forinden taget turen i kutteren fra Kulhuse for også at være med:

"Min rolle i dag er at være medhjælper, blandt andet når ungerne skal tage fiskene op af bassinet. Lidt tidligere havde vi besøg af nogle handicappede børn. De var så glade og fik en kæmpe oplevelse med fiskene," sagde Stanly som gættede på, at han nok hyggede sig endnu mere end børnene.

Publiceret 22 August 2019 10:49

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!