Frederikssundstafetten samlede onsdag aften masser af glade løbere, der fyldte Kalvøen i Frederikssund

Frederikssundstafetten samlede onsdag aften masser af glade løbere, der fyldte Kalvøen i Frederikssund Foto: Byrd/Jacob Gren

Billedgalleri: Stafet fyldte Kalvøen

På blot tre år har Frederikssundstafetten slået sit navn fast som én af de helt store begivenheder i Frederikssund Kommune.

Onsdag aften var cirka 1.300 løbere således tilmeldt stafetten, der for tre år siden blev startet som en direkte udløber af DHL-stafettens succes.

Dét løb var nemlig så populært hos de kommanlt ansatte, at Frederikssund Kommune i bestræbelserne på at spare penge i stedet søsatte en lokal udgave af løbet, i stedet for at sende medarbejdere til København.

Det resulterede i et samarjede med den lokale løbeklub Fjordløberne, der tager sig af det praktiske ved løbet.

Og ganske som ved den større stafet, byder Frederikssundstafetten ikke blot på motion, men også på musik musik, mad og hygge.

Publiceret 22 August 2019 10:16

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!