”Vi stemte ja til et kompromis, men gjorde samtidig opmærksom på, at vi principielt holdt fast i, at det burde være en statsfinansieret bro,” siger tidligere borgmester Ole Find Jensen.

”Vi stemte ja til et kompromis, men gjorde samtidig opmærksom på, at vi principielt holdt fast i, at det burde være en statsfinansieret bro,” siger tidligere borgmester Ole Find Jensen.

Sådan blev det en betalingsbro

Tidligere borgmester Ole Find Jensen fortæller historien om kommunens svære vej til en ny bro over fjorden

Byrådet i Frederikssund fremskyndede ifølge daværende borgmester Ole Find Jensen Fjordforbindelsen med mindst 10 år, da det i 2012 så skriften på væggen, indgik kompromis med staten og accepterede den uundgåelige brugerbetaling på den nye bro.

Ellers var en ny fjordforbindelse tidligst blevet indviet i 2029.

”Det tog omsider fart fra omkring 2009, da man vedtog Frederikssundsmotorvejen. Som bekendt er den sidste etape stadig ikke udført, selv om det havde været logisk at bygge den før broen.”

Bedt om at vælge

Staten fastholdt længe, at der måtte være brugerbetaling på både den nye bro og den gamle bro, for at et nyt broprojekt kunne hænge sammen.

”På vegne af forligskredsen sendte transportminister Henrik Dam Kristensen i 2012 et brev til Frederikssund Kommune, hvori vi blev bedt om at vælge mellem to løsninger. Enten kunne vi få en bro med det samme med brugerbetaling på både den nye og den gamle bro, eller også måtte vi vente til, at der efter 2020 ville blive frigjort midler til prioritering af nye trafikprojekter i Danmark. Det ville i praksis betyde, at en ny bro i bedste fald ville kunne indvies omkring 2029.”

Aftale på plads

”På det tidspunkt havde vi en døgntrafik over den gamle bro på 21.300 med stærkt stigende tendens, så vi kontaktede alle partier igen for at få fremmet en ny bro, og det åbnede for en løsning med brugerbetaling på den nye bro og ingen betaling på den gamle. Så vi stemte ja til et kompromis, men gjorde samtidig opmærksom på, at vi principielt holdt fast i, at det burde være en statsfinansieret bro,” siger Ole Find Jensen.

Staten betaler 650 millioner kroner af de i alt to milliarder kroner, den nye bro er budgetteret til.

Publiceret 21 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!