Elsebeth Larsen, Herbst Thoregaard Advokater.

Elsebeth Larsen, Herbst Thoregaard Advokater.

50 år i samme firma

Jubilæum Sekretær Elsebeth Larsen kunne torsdag 15. august fejre 50 års jubilæum hos Herbst Thoregaard Advokater.

Elsebeth blev ansat som kontorelev i august 1969 og har siden da uafbrudt været ansat. Hun har været - og er - fortsat en aktiv nøgleperson i firmaet, der efter flere generationsskifter i dag hedder Herbst Thoregaard Advokater.

"Elsebeth er en yderst kompetent og meget afholdt medarbejder der primært har haft ansvaret for formidling af fast ejendom. Som arbejdsgiver er vi meget stolte af, at hun i dag modtager den kongelige påskønnelse for hendes lange tro tjeneste i vort firma," lyder det fra advokat Line Herbst.

CV

Publiceret 21 August 2019 15:02

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!