Foto: Fjordforbindelsen.dk

Til brofest fra Herredet i bus

Selve indvielsesfesten for Kronprinsesse Marys Bro foregår på Frederikssund-siden af broen. Men det bliver naturligvis også muligt at deltage, når man kommer fra dén side af kommunen, hvor flest får gavn af broen; Hornsherred.

Vejdirektoratet indsætter busser fra Hornsherred, som kører deltagere ud på den nye vej - lige ved starten af broen. Her bliver der musik og underholdning i ventetiden, indtil broen er officielt åbnet fra øst-siden. Så snart broen er åbnet bliver det muligt at gå over broen fra vest. På den måde kan borgerne mødes på midten af broen når broen åbnes fra begge sider samtidig

Når man skal hjem fra arrangementet, kører busserne fra Frederikssundssiden og man skal påregne at være til arrangementet det meste af dagen. Du skal også have friske ben så du kan gå de ca 1.4 km over broen selv.

Busturen er gratis - men det kræver en billet. Den får du ved at tilmelde dig her: http://bit.ly/brofest1

Busserne vil køre fra Skibby, Jægerspris og Lyngerup. Tidsplan og sted rundsendes inden arrangementet.

Følg med

Der vil løbende komme justeringer, tilføjelser og helt nye oplysninger om den store folkefest. Blandt andet om parkeringsforholdene, der er essentielle for at kunne gennemføre en begivenhed i denne kaliber.

Du kan se seneste nyt på www.festoverfjorden.dk - og på hjemmesiden www.frederikssund.lokalavisen.dk opretter vi en særlig sektion til nyheder og historier om broåbningen. Og på selve dagen vil vi selvfølgelig tæppebombe læserne med billeder og opdateringer fra dagen.

Læser-billeder fra dagen kan sendes til foto@lokalavisen.dk - så deltager man i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til en lokal restaurant.

Publiceret 20 August 2019 12:52

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!