Parkourtræning kun for drenge. Foto: DGI

Parkourtræning kun for drenge. Foto: DGI Photographer Bo Nymann

Gymnastikforening går til kamp mod frafaldet af drenge

Rigtigt mange drenge stopper til gymnastik i 12-års alderen. Det forsøger Græse-Sigerslevvester GF nu at lave om på med et tiltag kun for drenge. For drengene skal prøve alt det, som gymnastikken tilbyder

GRÆSE Der er et eller andet, der ikke rigtigt rimer på drenge og gymnastik. I hvert fald forsvinder drengene i stort tal fra gymnastikken, når de står på tærsklen til teenageårene. Men det store frafald har de tænkt sig at gøre noget ved i Græse-Sigerslevvester Gymnastikforening:

”Der skal noget andet til, for drengene kommer ikke altid af sig selv, ” fortæller Line Andersen fra Græse-Sigerslevvester GF i en pressemeddelelse.

Derfor har foreningen inviteret drengene fra Græse Bakkeby skolen til nogle sjove og inspirerende timer i gymnastiksalen, hvor drengene får bevæget og eksperimenteret med kroppen på nye måder.

Rum til at være dreng

For hvis drengene skal have øjnene op for, at gymnastikken også er en mulighed i fritiden, så skal der fokuseres på de ting, der tiltaler netop drengene:

”Der skal være et rum til, at drengene kan være drenge. Derfor bliver det med fuld fart på og med mere fokus på spring end på serier. På at udforske, hvad kroppen kan, frem for hvad der er rigtigt og forkert,” siger Helle Holm, projektleder i DGI Gymnastik.

Græse-Sigerslevvester Gymnastikforenings tiltag er en del af DGI’s drengesatsning 10.000 på 10, hvor 30 instruktører vil udfordre 10.000 drenge til at bruge deres krop på nye måder over 10 dage i uge 34 og 35.

Projektet er et samarbejde mellem DGI, FaceOff og PE Redskaber og vil vise, at gymnastikken har en masse at byde på. Også for drenge.

”Gymnastikken dækker over så mange facetter. Det er opvisninger, serier og spring. Det er for babyer, unge og gamle. Og det er bestemt også for drenge, der snart bliver teenagere. Derfor er jeg glad for, at drengene nu får mulighed for en mere løs tilgang, hvor det er oplevelsen og bevægelsen, der er i centrum,” siger Helle Holm.

Fakta:

Som en del af DGI's indsats for at få flere drenge til at holde fast i gymnastikken, rejser nogle af landets bedste gymnastikinstruktører rundt og besøger en lang række skoler i ugerne 34 og 35 i 2019.

I løbet af de to uger afholdes i alt 400 workshops, hvor i omegnen af 100 gymnastikforeninger og det samme antal skoler er involveret.

Formålet er, at 10.000 drenge i løbet af 10 dage skal prøve, hvad gymnastik også kan være og blive inspireret til mere.

Projektet er et samarbejde mellem DGI, FaceOff og PE Redskaber.

I Frederikssund kommer instruktørerne på besøg fredag 30. august klokken 9.00-14.20 på Græse Bakkeby skolen, Højvangen 8-10.

Publiceret 16 August 2019 11:18

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!