Med mindre end tre uger til årets festival, er Frederikssund Festival fortsat på jagt efter flere frivillige til at skænke øl, sælge mad eller.....

Med mindre end tre uger til årets festival, er Frederikssund Festival fortsat på jagt efter flere frivillige til at skænke øl, sælge mad eller..... Foto: Frederikssund Festival

Festival på jagt efter frivillige

Rygtet siger, at det er noget helt særligt at være frivillig på Frederikssund Festival, der i øjeblikket søger flere varme hænder, som har lyst til at være en del af Danmarks kærligste festival

Af
Mette Døllner

Den lokale musikfestival har i disse år fået vokseværk, da bestyrelsen sidste år valgte at skifte spillested fra Valhal til Vikingescenen.

Det var en succes, som betyder at flere gæster nu har mulighed for at købe billetter, hvilket igen har givet festivalen mulighed for at booke større navne til koncerterne i år.

Flere gæster betyder også øget øl- og madsalg samt øget brug af festivalens faciliteter. Derfor er der nu god mulighed for som frivillig at blive del af et unikt socialt netværk på en arbejdsplads med hyggelige musikalske oplevelser.

Festivalen søger frivillige til opgaver, der spænder bredt fra arbejde i bar og café til rengøring og opsætning af telter og scener. Det er muligt at finde flere oplysninger på festivalens hjemmeside og på Facebook.

Publiceret 12 July 2019 11:39

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!