Teledyne Reson Den der lever stille, lever godt, lyder et gammelt mundheld. Og det er ikke meget, offentligheden hører til Slangerup-virksomheden Teledyne Reson, der beskæftiger cirka 120 ansatte. Ikke desto mindre leverede virksomheden et overskud på 170 millioner kroner i det netop offentliggjorte regnskab.

Teledyne Reson Den der lever stille, lever godt, lyder et gammelt mundheld. Og det er ikke meget, offentligheden hører til Slangerup-virksomheden Teledyne Reson, der beskæftiger cirka 120 ansatte. Ikke desto mindre leverede virksomheden et overskud på 170 millioner kroner i det netop offentliggjorte regnskab.

Regnskabssæson overstået: Sådan er formen i Frederikssund-virksomheder

Pilen peger i den grad opad for en lang række Frederikssund-baserede virksomheder. Vi har taget et hurtigt kig på de seneste måneders årsregnskaber fra en række af kommunens største og mest betydende arbejdspladser.

Viuff

Topsøe

Topsil

Sillebroen-staffage

roth2

procom

lomax

gerlev 2

croda

co-ro

Publiceret 09 July 2019 08:39

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!