Foto: ROMU

Foto: ROMU

Sankt Hans på Færgegården

FREDERIKSSUND Frederikssund Museum, Færgegården, inviterer igen i år til Sankt Hans i naturskønne og historiske omgivelser den 23. juni. Nyd en stemningsfuld midsommeraften i Frederikssund Museums smukke have, tæt ved fjorden, nær ved skoven og lige midt historien.

Frederikssund Museum byder på hygge, bål, musik og hekseværksted, hvor små som store kan bygge deres egen heks.

Årets båltale står Karen Nielsen fra Parkteatret for, og gennem aftenen vil Niels Sømand underholde på harmonika og spille til fællessang.

Gæster opfordres til at medbringe madkurv, for fra kl. 18 er der mulighed for at nyde den medbragte mad i Havelaugets flot anlagte have. Færgegårdens Havelaug brygger kaffe, og der kan købes øl og vand.

Tag evt. et tæppe med til at sidde på.

Publiceret 12 June 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!