Foto: Frederikssund Museum

Foto: Frederikssund Museum

Bliv klogere på fortidens håndværk på Frederikssund Museum

På Frederikssund Museum kan du lørdag 15. juni opleve de ældre håndværk og se, hvad en arkæolog også laver

På Frederikssund Museum vil haven og gårdspladsen lørdag den 15. juni blive omdannet til små værksteder, hvor arkæologer, en flinthugger, en vådbinder og en bådebygger vil arbejde og stå klar til at svare på spørgsmål. Det sker som led i et arrangement, hvor man kan blive klogere på fortidens håndværk. F.eks. hvorfor står arkæolog Anders Hagensen og vasker jord? Og hvad er et makrofossil?

På Stenalderbopladsen sidder arkæolog Astrid Wolff-Jensen og arbejder med tak. Her kan man komme forbi og hjælpe hende. Eller man kan se, hvordan flinthugger Sofus Stenak tålmodigt hugger flinten til et redskab. På gårdspladsen og i Nordlængen er der fjordværksted, hvor man kan møde vodbinder Henry Leo Petersen, der viser, hvordan man binder gammeldags fiskegarn.

Man kan også lære at binde knob eller tage en tur med trækfærgen hen over gårdspladsen. Bådebygger Lasse Vestergaard restaurerer museets gamle joller og står klar til at fortælle om, hvordan man byggede joller og sejlede med dem.

Arrangementet, som er gratis, er på lørdag fra klokken 11 til 15. Der tages entre til museets udstilling.

Publiceret 11 June 2019 09:14

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!