Søren Sølfelt, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Søren Sølfelt, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Klar til valg: Søren Sølfelt, E

Samtlige partier har fået muligheden for at besvare en række spørgsmål forud for Folketingsvalget. Her kan du læse, hvad Søren Sølfelt, Partiet Klaus Riskær Pedersen, har svaret

Skal vi indstille os på at klimakampen betyder højere flypriser, færre bøffer, dyrere benzin mv., eller skal vi satse på, at teknologisk udvikling kan sikre større bæredygtighed?

Man kan ikke opfyldeklimamålene alene ved at betale aflad for at udlede CO2. Landbruget skal gøres mere bæredygtigt. Der skal flere havvindmølleparker. Klimaomstillingen skal ske i samarbejde i EU og i FN. Først skal der gennemføres en ‘Klima-Pakke’ der skal sikre holdbarhed i landbruget ved hjælp af gældssanering

Skal retten til tidlig(ere) pension være en kollektiv mulighed afhængigt af faggrupper eller skal det være afhængigt af den individuelle sundhedstilstand?

Vi mener at det skal ske efter et individuelt point system, hvor de personer som har haft det mest belastende arbejde kan gå tidligere på pension.

Har beskæftigelsespolitikken i for høj grad skubbet socialpolitikken i baggrunden – eksempelvis i forhold til langvarige ressourceforløb og førtidspension?

Ud fra en individuel vurdering skal de befolkningsgrupper der er fanget vedvarende på førtidspension, invalidepension, kontanthjælp m.v. overflyttes til ‘delvis borgerløn’ i stedet.

I en tid med store internationale udfordringer, bør vi ophæve de danske rets- og forsvarsforbehold?

Danmarks deltagelse i EU ligger fast. Danmark skal ikke deltage i Møntunionen, og Retsforbeholdet skal opretholdes. Forsvarsforbeholdet skal fjernes.

Hvis brugerbetaling var midlet til at få opført Kronprinsesse Marys Bro, hvorfor er det så ikke et princip, der tages i anvendelse med flere forslåede/vedtagne infrastrukturprojekter?

Vi mener ikke at der skal være brugerbetaling til finansiering af en bro der forbinder områder i samme region.

Bør kystsikring af de indre farvande ligestilles med den jyske vestkyst, så det bliver en statslig opgave?

Ja.

Bør der være en øvre grænse for antallet af børn pr. voksen i børneinstitutioner?

En minimumsnormering vil ofte ende med at blive en maksimumsnormering. Vi mener ikke at det er en statslig opgave at blande sig i normeringer på daginstitutioner.

Landets kommuner er under økonomisk pres på de specialiserede områder – både for børn og voksne. Samtidig er der stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at træffe de rigtige afgørelser. Er der behov for, at visitationen til eksempelvis dagbehandlingstilbud og døgntilbud centraliseres eller på anden vis harmoniseres?

Nej, det må være kommunerne som har ansvaret.

Bør Danmark åbne op for igen at modtage 500 FN-kvoteflygtninge?

Vi bør leve op til de internationale konventioner.

Bør personer, der flere gange er dømt for personfarlig kriminalitet, frakendes retten til at have børn i hjemmet?

Nej.

Bør en højere del af den såkaldte kernevelfærd udliciteres?

Nej

Hvilket politisk emne vil du kæmpe hårdest for på Christiansborg?

Som sundhedspolitisk ordfører vil jeg kæmpe for et sundhedsvæsen, som kan følge med den demografiske udvikling og give lige adgang til behandling af høj kvalitet til alle. Sundhed er ikke blot fravær af sygdom, men sundhed handler også livskvalitet. Forbyggelse af sygdom skal opprioriteres (KRAM).

Publiceret 25 May 2019 00:00