Kjeld Haslund, Det konservative Folkeparti

Kjeld Haslund, Det konservative Folkeparti Foto: Kristian Brasen

Klar til valg: Kjeld Haslund, C

Samtlige partier har fået muligheden for at besvare en række spørgsmål forud for Folketingsvalget. Her kan du læse, hvad Kjeld Haslund, Det konservative Folkeparti, har svaret

valg Skal vi indstille os på at klimakampen betyder højere flypriser, færre bøffer, dyrere benzin mv., eller skal vi satse på, at teknologisk udvikling kan sikre større bæredygtighed?

Nej. Klimakampen afgøres på primært 3 områder - vejtrafik/flytrafik, husopvarmning og landbrug. De 2 første områder kan klares via teknologisk udvikling, og så ser det pt. ud til at landbruget skal have lidt hjælp ved at kombinere afgifter og tilskud

Skal retten til tidlig(ere) pension være en kollektiv mulighed afhængigt af faggrupper eller skal det være afhængigt af den individuelle sundhedstilstand?

Individuel sundhedstilstand.

Har beskæftigelsespolitikken i for høj grad skubbet socialpolitikken i baggrunden – eksempelvis i forhold til langvarige ressourceforløb og førtidspension?

Der har været for lidt fokus på kommunernes langt hen af vejen "ulovlige" håndteringer af ressourceforløb og førtidspensioner.

I en tid med store internationale udfordringer, bør vi ophæve de danske rets- og forsvarsforbehold?

Ja

Hvis brugerbetaling var midlet til at få opført Kronprinsesse Marys Bro, hvorfor er det så ikke et princip, der tages i anvendelse med flere forslåede/vedtagne infrastrukturprojekter?

Fordi vi opnår den bedste samfundsmæssige økonomiske situation, når Staten finansierer infrastrukturen - GRATIS BRO i Frederikssund, tak. (Se sammenfatningsrapport, Sund & Bælt, 2011)

Bør kystsikring af de indre farvande ligestilles med den jyske vestkyst, så det bliver en statslig opgave?

Ja - Staten skal bygge diger og kystsikring.

Bør der være en øvre grænse for antallet af børn pr. voksen i børneinstitutioner?

Ja - se Frederiksberg, der er ved at indføre Danmarks bedste normeringer.

Landets kommuner er under økonomisk pres på de specialiserede områder – både for børn og voksne. Samtidig er der stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at træffe de rigtige afgørelser. Er der behov for, at visitationen til eksempelvis dagbehandlingstilbud og døgntilbud centraliseres eller på anden vis harmoniseres?

Ja. For eksempel er der ved hvert byrådsmøde i Frederikssund mange borgere, der klager over "ulovlig" behandling af deres sager. Så Frederikssund Kommune har alvorligt brug for hjælp, f.eks. en ekstern visitation, hvor kommunens økonomi IKKE får indflydelse på afgørelsen.

Bør Danmark åbne op for igen at modtage 500 FN-kvoteflygtninge?

Ja - alt andet er uanstændigt.

Bør personer, der flere gange er dømt for personfarlig kriminalitet, frakendes retten til at have børn i hjemmet?

Det vil afhænge af kriminaliteten. "Ja" ved f.eks. pædofili, incest, voldtægter.

Bør en højere del af den såkaldte kernevelfærd udliciteres?

Ja, konkurrence giver en bedre ressourceudnyttelse - det viser al erfaring.

Hvilket politisk emne vil du kæmpe hårdest for på Christiansborg?

GRATIS BRO i Frederikssund.

Publiceret 25 May 2019 00:00