Glen Madsen har en fortid i det danske forsvar. Syv gange har han været udsendt, og det har efterfølgende påvirket hans politiske engagement.

Glen Madsen, Dansk Folkeparti Arkivfoto: Fred Jacobsen

Klar til valg: Glen Madsen, O

Samtlige partier har fået muligheden for at besvare en række spørgsmål forud for Folketingsvalget. Her kan du læse, hvad Glen Madsen, Dansk Folkeparti, har svaret

Skal vi indstille os på at klimakampen betyder højere flypriser, færre bøffer, dyrere benzin mv., eller skal vi satse på, at teknologisk udvikling kan sikre større bæredygtighed?

Der er en meget stor andel af verdens befolkning, der ønsker sig den samme levestandard, som vi har. Derfor er det et fatamorgana, at ville begrænse sig til mindre CO2 udledning. Det vil ikke lykkes og være misbrug af både tid og ressourcer. Klimahysteriet lægger sig forhåbentlig, så rationel tanke kan tage over, og vi kan gøre en reel forskel for de kommende generationer.

Skal retten til tidlig(ere) pension være en kollektiv mulighed afhængigt af faggrupper eller skal det være afhængigt af den individuelle sundhedstilstand?

Retten til tidligere pension skal afhænge af en individuel vurdering – alt andet vil være ulighedsskabende forskellige brancher imellem.

Har beskæftigelsespolitikken i for høj grad skubbet socialpolitikken i baggrunden – eksempelvis i forhold til langvarige ressourceforløb og førtidspension?

Kommunerne har fokus på kroner og ører – ikke på borgernes bedste, og deraf må svaret desværre være ja! Derudover er der en klar skævvridning, hvor danskere køres rundt i systemet, hvorimod mange indvandrere, helt uden konsekvens, får lov til at gå hjemme på ubestemt tid.

I en tid med store internationale udfordringer, bør vi ophæve de danske rets- og forsvarsforbehold?

Nej! Nej! Nej! Retsforbeholdsafstemningen som Dansk Folkeparti vandt i december 2015, er den absolut vigtigste afstemning i mit liv. Danskerne skal aldrig give køb på selv at kunne bestemme Rets- og Forsvarspolitikken i Danmark.

Hvis brugerbetaling var midlet til at få opført Kronprinsesse Marys Bro, hvorfor er det så ikke et princip, der tages i anvendelse med flere forslåede/vedtagne infrastrukturprojekter?

Brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro er helt igennem urimelig. Der skal ikke være afgift på en lokal broforbindelse i et land med en af verdens højeste skattetryk.

Bør kystsikring af de indre farvande ligestilles med den jyske vestkyst, så det bliver en statslig opgave?

Ja selvfølgelig. Det giver ingen mening, at nogen kompenseres statsligt og andre ikke.

Bør der være en øvre grænse for antallet af børn pr. voksen i børneinstitutioner?

Jeg er ambivalent. Antallet af voksne pr. barn i institutionerne er for lavt, men der er det også på bosteder og plejehjem m.v. Kan man lave en minimumsnormering på det ene område og ikke de øvrige? Jeg mener, vi over en bred kam, skal have en målsætning om bedre omsorg til både børn, personer med et plejebehov og ældre.

Landets kommuner er under økonomisk pres på de specialiserede områder – både for børn og voksne. Samtidig er der stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at træffe de rigtige afgørelser. Er der behov for, at visitationen til eksempelvis dagbehandlingstilbud og døgntilbud centraliseres eller på anden vis harmoniseres?

Helt generelt så skal tingene foregå så tæt på borgerne som overhovedet muligt, så nej til centralisering. Når det så er sagt, så duer det ikke, at mange kommuners indgangsvinkel er penge og ikke borgernes bedste. Den tankegang skal vendes 180 grader.

Bør Danmark åbne op for igen at modtage 500 FN-kvoteflygtninge?

Så længe, vi ikke har gjort op med, at tildelt asyl er lig med indvandring for tid og evighed, så skal vi ikke tage kvoteflygtninge til Danmark. Vi skal have et asylstop, få gang i at dem, der er kommet hertil hjemsendes, når der er mulighed herfor. Det er også værd at huske på, at vi kan hjælpe langt flere, hvis vi gør det i nærområderne.

Bør personer, der flere gange er dømt for personfarlig kriminalitet, frakendes retten til at have børn i hjemmet?

Det skal ikke være en generel regel, men må vurderes individuelt fra sag til sag.

Bør en højere del af den såkaldte kernevelfærd udliciteres?

Det skal ikke være et mål i sig selv, men vi skal altid søge at få den bedste velfærd til den billigste pris.

Hvilket politisk emne vil du kæmpe hårdest for på Christiansborg?

Jeg vil så gerne betale de ældre tilbage, for det fantastiske samfund, de lagde for mine fødder, så det vil altid være en væsentlig prioritet, og jeg synes virkelig der er behov for, at de kan få et væsentligt løft i deres livskvalitet. Men derudover så er mindre indvandring, bedre forhold til vores børn og udsatte borgere også meget højt på min liste, samt veteraner og infrastruktur. Der er masser at gå i gang med, og jeg er fuld at virkelyst.

Publiceret 25 May 2019 00:00