Der er masser af opbakning til et havnebad i Frederikssund. Men der er ikke kommet ét eneste brugbart bud fra de udvalgte entreprønører. Så nu skal forvaltning og politikere i tænkeboks.

Der er masser af opbakning til et havnebad i Frederikssund. Men der er ikke kommet ét eneste brugbart bud fra de udvalgte entreprønører. Så nu skal forvaltning og politikere i tænkeboks.

Bølgeskvulp: Ingen entreprenør til havnebad

Der er ikke kommet brugbare bud fra entreprenører. Byråd skal i tænkeboks om planerne

Frederikssund Hovedentreprisen for det nye Kultur- og Havnebad har været i udbud hos udvalgte entreprenører. Der er ikke kommet nogle brugbare bud og derfor annulleres licitationen, og Byrådet skal nu tage stilling til, om der skal nu laves en ny procesplan for Kultur- og Havnebadet.

Det skriver Frederikssund Kommune på sin hjemmeside.

Projektet har været udbudt i en samlet hovedentreprise. Da der ikke er kommet nogle bud, der opfyldte de opstillede krav, bliver licitationen annulleret. Derfor anbefaler totalrådgiveren Christensen og Co. til Frederikssund Kommune, at der gennemføres en ny markedsdialog med henblik på at lave et nyt udbud.

Fritids- og Kulturudvalget skal på et ekstraordinært møde den 22. maj tage stilling til, om de vil anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der igangsættes en proces med henblik på et nyt udbud af Kultur- og Havnebadet.

"At vi er nødt til at annullere licitationen er både drøn ærgerligt og rigtig træls. Vi vil i udvalget naturligvis følge meget tæt op på, hvorfor det ikke er lykkedes at få bud ind. Kultur- og Havnebadet er udtænkt af stærke frivillige kræfter fra Frederikssund Ny Initiativråd (FNI), som har arbejdet utrætteligt for, at det her projekt skal blive til noget, og som tillige har formået at skaffe støtte fra både A.P. Møller Fonden og fra Friluftsrådet. FNI har gjort et rigtig godt arbejde. Alene af den grund, men også fordi både udvalg og byråd støtter tanken om et Kultur- og Havnebad er det naturligvis vigtigt, at vi får lavet en god proces, der sikrer at vi får relevante bud ind, så vi hurtigst muligt kan få opført vores Kultur- og Havnebad," siger Jesper Wittenburg, formand for Fritids- og Kulturudvalget.

Publiceret 19 May 2019 10:46

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!