Regeringen og Dansk Folkeparti har i deres sundhedsaftale lagt op til, at der bevares en form for sygehusfunktion i Frederikssund. Men SF's forslag går skridtet videre og foreslår at bevare

Regeringen og Dansk Folkeparti har i deres sundhedsaftale lagt op til, at der bevares en form for sygehusfunktion i Frederikssund. Men SF's forslag går skridtet videre og foreslår at bevare "et fuldt funktionsdueligt hospital."

SF i valgudspil: Bevar Frederikssund Hospital

Uanset regeringsfarven efter valget, tyder meget på, hospitalet stik imod alle hidtidige udsigter får lov at overleve. SF foreslår nu at bevare hospitalet - med sengepladser

Når det nye Nordsjællands Hospital åbnes, er der fortsat behov for at opretholde et fuldt funktionsdygtigt Frederikssund Hospital.

Sådan siger SF´s næstformand, Lise Müller, der også er folketingskandidat i Nordsjælland og tidligere regionsrådsmedlem.

”Det nye Nordsjællands Hospital blev beskåret med næsten 100 senge, fra det først blev tegnet til nu. Det betyder, at det er for lille allerede når det åbner. Vi ved at gennem tiden har vi haft store problemer med overbelægning på Hillerød Hospital. Det kan vi ikke byde borgerne i Nordsjælland. Der bliver simpelthen nedlagt for mange senge”.

SF vil derfor foreslå en ny regering, at regionen ikke er forpligtet til at lukke Frederikssund Hospital, som ellers var forudsætningen for at få andel i kvalitetsfondsmidlerne til det nye hospital. Dermed kan hospitalet drives videre.

Regionen har med alle kræfter forsøgt at råbe regeringen op ift at måtte bruge egne penge til at udvide det nye hospital samt bygge et køkken.

SF's Folketingskandidat Lise Müller, der til daglig er sygeplejerske, vil have planerne om at lukke Frederikssund Hospital skrinlagt.

”Den nuværende regering har hverken været til at hugge eller stikke i. Og vi har i SF sammen med de Konservative presset meget på for det. Selvom vi vinter efter vinter har sloges med overbelægning til stor skade for patienterne i Nordsjælland, så har regeringen afvist det. Jeg tror på at en nye regering vil se fornuftigt på at vi kan løse sundhedsvæsnets opgaver forsvarligt”, siger Lise Müller, der til daglig er sygeplejerske.

Også sengepladser

Regeringen og Dansk Folkeparti har i deres undhedsaftale fra foråret lagt op til at bevare en form for sygehusfumktion på matriklen i Frederikssund, hvor der eksempelvis kan være ambulante behandlinger, krontroller og et tværkommunalt sundhedshus.

Men SF vil gå skridtet videre.

"Vi kommer ikke uden om, at der er behov for medicinske sengepladser. Der har altid været problemer med overbelægning i Nordsjælland, der kommer flere ældre, og når der så oven i købet kommer færre sengepladser på det kommenede hospital i Hillerød, så må man gøre noget. En af løsningerne kan være at bede om lov til at bygge flere pladser i Hillerød, men det ligger lige for, at man foruden at tænke i nogle af de funktioner, regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til, beder om lov til at have sengepladser i Frederikssund. Det er helt oplagt," siger Lise Müller til Lokalavisen.

hg

Publiceret 17 May 2019 11:19

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!