Hvad symboliserer Dannebrog for dig? Giv os dit bud i en kortfattet mail.

Hvad symboliserer Dannebrog for dig? Giv os dit bud i en kortfattet mail.

DIN MENING: Hvad betyder Dannebrog for dig?

Lokalavisen vil meget gerne have læserbidrag til særavis

I år er det 800 år siden, Dannebrog drattede ned fra himlen og ledte danerne til sejr på slagmarken.

Det er sikkert og vist.

Vistnok.

Men hvad betyder Dannebrog for dig?

Vi samler historier og bidrag fra læsere til en særavis, der udkommer sammen med Politiken og Jyllands-Posten.

Så kære læser:

Hvad betyder Dannebrog for dig i 2019?

Giv os meget gerne dit kortfattede bud på mailen redaktion.frederikssund@lokalavisen.dk eller redaktion.egedal@lokalavisen

Du må meget gerne vedhæfte et billede af dig selv i en opløsning på mindst 500 kb. - og meget gerne med et Dannebrog i hånden:-)

Så kan det være, lige netop du er med, når tillægget rammer postkasserne…

Publiceret 17 May 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!