Ursula Lange, næstformand i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling sammen med Anja Bisp Pedersen.

Ursula Lange, næstformand i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling sammen med Anja Bisp Pedersen. "Jeg håber affaldsindsamlingen har en afsmittende effekt, så folk tænker sig om og lader være med at svine i naturen," siger Ursula Lange. Foto: BM

Anja samler affald sammen med resten af Danmark

Affaldsindsamlingen den 31. marts er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Mere end 100.000 deltager, i Kulhuse er der - foreløbig - 10

Af
Birgitte Masson

KULHUSE Cigaretskod, en plastikpose og brugt emballage fra piller ligger og flyder på jorden ved stoppestedet på Kulhuse Havn. Det understreger behovet for at give naturen en hjælpene hånd til indsamling af affald. Det mener Anja Bisp Pedersen, for hun er primus motor, når der skal indsamles affald i Kulhuse den 31. marts klokken 14.

Og det er netop ved busskuret på havnen, man kan møde op, hvis man har lyst til at løfte i flok for at forskønne området, det fortæller Anja Bisp Pedersen:

"Mere end 100.000 deltager i affaldsindsamlingen over hele landet. Og alene i Frederikssund Kommune er der indsamlinger mange forskellige steder. Jeg tror, folk gerne vil give et nap, når det handler om deres baghave. For eksempel kan man bedre se meningen med det, hvis man indsamler, der hvor man selv bor, hvor man går ture eller lufter hund. Så alle, der har lyst til at hjælpe et par timer, skal komme her ned på havnen. Jeg sørger for sække og gribetænger, kaffe og kage."

Ursula Lange, næstformand i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Frederikssund giver sit bud på, hvorfor flere har stablet deres egen affaldsindsamling på benene:

"Folk der bosætter sig et sted som her, er nogle der holder af naturen. Derfor betyder det noget for dem, at man passer på naturen og holder den ren," fortæller Ursula.

Publiceret 23 March 2019 00:00

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?