Mindeord for Nancy Andersen

slangerup Det er med stor sorg i hjertet, at vi har mistet Tidslernes mangeårige bestyrelsesmedlem og meget kompetente bladredaktør, Nancy Andersen.

I 2014 blev Nancy henvist til palliativ kemoterapi i Danmark, men Nancy fandt gennem Tidslerne vej til at blive opereret i Berlin og sidenhen behandlet med regional kemoterapi og mikrobølge behandling hos Prof. Thomas Vogl i Frankfurt. Disse behandlinger bevirkede, at Nancy har haft 4 fantastiske år med stor rejseaktivitet og mange oplevelser sammen med venner og familien.

Nancy var ved nylig kontrol i Frankfurt kræftfri, men kroppen gav desværre op efter de mange behandlinger.

Nancy sov stille ind i sit hjem med sin elskede Jens ved sin side. Vi var en håndfuld Tidsler, som deltog i en meget smuk afsked med Nancy den 18. februar fra Skansekirkegårdens Kapel, Hillerød. Nancy blev 74 år.

Nancy havde ønsket, at der blev doneret til Tidslerne i stedet for blomster, hvilket Tidslerne er meget taknemmelige for.

Tidslerne takker Nancy for det store arbejde, hun har lagt i foreningen og hendes hjælp til rigtig mange patienter, som Nancy har formidlet information om behandlingsmuligheder til.

Tidslerne søger en ny redaktør til at videreføre Nancys flotte arbejde!

Så har du forudsætning og lyst til denne spændende opgave, kan du kontakte:

Mai Nielsen formand@tidslerne.dk eller tlf. 40 15 90 11, som gennem mange år har været med til at lave Tidslernes medlemsblad og kan fortælle meget mere om dette frivillige arbejde.

Vores tanker går til Nancys familie.

Æret være Nancys minde.

Bestyrelsen.

Publiceret 19 March 2019 00:00