35 kilometer motorvej skal forbinde Frederikssundsvej med Køge ifølge transportaftalen mellem regeingen og DF.

35 kilometer motorvej skal forbinde Frederikssundsvej med Køge ifølge transportaftalen mellem regeingen og DF.

Transportaftale: Ring 5 skal forbinde Frederikssundsvej med Køge

En kommende Ring 5 skal mindske trængsel på hovedstadens veje ifølge regeringens og DF's transportaftale. Linieføringen er usikker

Af
Henrik Gregersen

Hvis Dansk Folkeparti og regeringen også kan mønstre et flertal efter et kommende Folketingsvalg, bliver færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen ikke det eneste, de lokale bilister kommer til at mærke til den storstilede infrastrukturplan.

Der skal nemlig også investeres i en sydlig Ring 5-motorvej, der skal tage trykket af vejnettet omkring hovedstaden. Den 35 kilometer lang vejstrækning skal forbinde Frederikssundsvej med Køge.

Linieføringen er usikker, men planen er, at en sydlig Ring 5 motorvej fra Køge til Frederikssundsvej kan medvirke til at afhjælpe nuværende og fremtidige trafikale udfordringer, herunder trængsel på hovedstadens regionale vejforbindelser og understøtte en fremtidig storbyregion. Vejen vil endvidere kunne aflaste de eksisterende ringforbindelser og Køge Bugt Motorvejen.

Der er i 2013 gennemført en strategisk analyse af en ny motorringvejsforbindelse i hovedstadsområdet. Det er med regeringens hovedstadsudspil besluttet at gennemføre en forundersøgelse af en sydlig ring 5, der skal vurdere muligheden for at etablere en ny motorvej, herunder linjeføring.

Der gennemføres en VVM-undersøgelse, som skønnes at kunne gennemføres på ca. 2-3 år og i forlængelse heraf vedtages en anlægslov for projektet. Projektet forventes gennemført på ca. 7 år og vil ifølge de foreløbige vurderinger formentlig koste omkring 6,5 milliarder kroner.

Der er dog stor usikkerhed om beløbet, da linieføringen ikke er fastlagt.

Den samfundsøkonomiske forrentning er på det foreliggende grundlag vurderet til 10 pct.

Publiceret 13 March 2019 11:11

SENESTE TV