Cand. scient. Christian Marcussen kommer til Elværket og belyser undersøgelser i Polhavet. Pressefoto

Cand. scient. Christian Marcussen kommer til Elværket og belyser undersøgelser i Polhavet. Pressefoto

Foredrag: Kampen om Nordpolen

FREDERIKSSUND Tirsdag den 26. februar kl. 19.30 inviterer Folkeuniversitetet i Frederikssund til et foredrag om Polhavet.

Efterhånden som isen på Arktisk smelter, bliver det mere og mere relevant at få besvaret spørgsmål som: Hvordan fastlægges grænser til havs? Hvordan udvides retten til undergrunden ud over 200 sømil? Hvem “ejer” egentlig Nordpolen?

Det er spørgsmål som disse, cand. scient. Christian Marcussen vil belyse med fokus på geofysiske undersøgelser i Polhavet.

Han vil også give en kort indføring i FN’s Havretskonvention - specielt bestemmelserne i artikel 76, der kommer i spil for at udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil. Det er en ”Sokkelkommission”, der gennemgår de enkelte kyststaters krav for at kunne give en anbefaling.

I Rigsfællesskabet er der fem områder, der er relevante i forbindelse med en udvidelse af kontinentalsoklen og arbejdet med at indsamle de nødvendige data startede i 2002. Indsamling af data i isfyldt farvand i området nord for Grønland har været meget specielt udfordrende. Kontinentalsokkelprojektets arbejde blev afsluttet inden for den i artikel 76 fastlagte tidsfrist på ti år og inden for de bevillingsmæssige rammer.

I perioden 2003 til 2014 var Christian Marcussen projektleder for den grønlandske del af Rigsfælleskabets Kontinentalsokkelprojekt og ansvarlig for planlægning og indsamling af geofysiske data i tre undersøgelsesområder ud for hhv. Syd-, Nordøst- og Nordgrønland. Han har været togtleder for fire ekspeditioner med den svenske isbryder Oden 2007, 2009, 2011 og 2012 i det Arktiske Ocean og ud for Nordøstgrønland. Oden nåede Nordpolen i 2009 og i 2012.

Christian Marcussen var dansk repræsentant i fakkelløbet med den olympiske ild på Nordpolen okt. 2013 i forbindelse med 2014 vinterolympiaden i Sotji, Rusland. Ekspeditionen til Nordpolen foregik på den russiske atomisbryder 50 let Pobedy.

Foredraget er på Elværket i Frederikssund og alle er velkommen. Der tages entré. Den kan betales ved indgangen eller købes på fufsund.dk, hvor man også kan læse mere om foredraget.

Publiceret 20 February 2019 00:00

SENESTE TV