Topsil GlobalWafers er blandt de virksomheder, der arbejder sammen med de lokale uddannelser. Helt ned til folkeskoleniveau.

Topsil GlobalWafers er blandt de virksomheder, der arbejder sammen med de lokale uddannelser. Helt ned til folkeskoleniveau.

Erhvervslivet adopterer skoleelever

Fem grundskoler i Frederikssund Kommune har øget deres fokus på at samarbejde med det lokale erhvervsliv. Erhverv er blevet en fast del af skoleeleverne hverdag, og Topsil GlobalWafers er en af de virksomheder, som har adopteret en klasse.

Af
Af Maria Brandt

Der står erhverv på skoleskemaet på fem folkeskoler i Frederikssund Kommune. En skole har valgt en uge med karrierelæring, og andre skoler har blandt andet valgfag som Business, Erhvervspraktik eller Håndværk.

Sidste år kunne eleverne efter sommerferien i højere grad end tidligere opleve, at deres skolehverdag blev rykket ud af klasselokalerne og ind i kommunens virksomheder. I første omgang er det eleverne fra 6. til 10. klasse, der satses på.

Ifølge formand for Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune Morten Skovgaard (V) har det en betydning for elevernes senere uddannelses- og karrierevalg. Målene er at få dygtige elever, der trives, og at sikre vækst og kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder.

”De lokale virksomheder er gode til at tage elever i erhvervspraktikker, men de har brug for ekstra hænder i fremtiden,” siger Morten Skovgaard, der håber på, at flere unge vil vælge erhvervsuddannelser fremfor gymnasiet.

Erhvervskoordinator Dorthe Christensen er forbindelsesledet mellem virksomhederne og skoleeleverne.

”Vi prøver at vende posen, sådan at eleverne måske bliver overrasket over, hvor spændende et job er, når de møder det i virkeligheden, og derefter får lyst til at tage en uddannelse, som kan føre til det job,” siger Dorthe Christensen, der ser det som en oplagt mulighed for virksomhederne til at brande sig selv og til at rekruttere kommende arbejdskraft. Over 100 virksomheder i kommunen deltager.

Eleverne opdager nye muligheder

En af virksomhederne er Topsil GlobalWafers, der producerer ultrarent silicium til halvlederindustrien. De har både haft erhvervspraktikanter og været med i projektet ”Kloge Hænder”. En af de elever, der har deltaget i ”Kloge Hænder” er Rasmus Krogh, der går i 9. klasse.

”Jeg havde tænkt mig, at jeg ville gå håndværkervejen og måske blive smed, men da jeg så, hvordan industriteknikerne arbejder med maskiner, fik jeg lyst til at gå den vej, da maskiner er fremtiden,” fortæller han.

I starten af dette år adopterer Topsil GlobalWafers en 6. klasse fra Ådalens Skole, som de skal følge til og med 9. klasse.

Ifølge HR Manager Anne-Dorte Anthony skal eleverne jævnligt på besøg i virksomheden og i første omgang præsenteres for alle de forskellige faggrupper. Senere kan de prøve at lave noget praktisk, som for eksempel at svejse under overvågning og at få en konkret opgave.

”Eleverne skal opdage, at der er flere muligheder i virksomheden, end de lige havde forestillet sig,” vurderer Anne-Dorte Anthony.

Det øgede fokus på samarbejdet med erhvervslivet er en del af folkeskolereformens ”åben skole”, hvor skolerne over hele landet er forpligtet til at inddrage sin omverden.

Publiceret 29 December 2018 01:30