Det har hele tiden været planen, at nøglen skulle drejes om i Frederikssund, når det nye supersygehus ved Hillerød står klart. Men nu bliver planerne måske ændret.

Der er høringsfrist frem til 11. marts for den kommende hospitalsplan, hvor det lokale hospital måske kan afværge lukning i sidste øjeblik

Hospitalsplan sendt i høring

Analyse af sengekapacitet i Nordsjælland kan blive døråbner for at bevare hospital i Frederikssund

frederikssund Kan det bedst svare sig at beholde det lokale hospital i Frederikssund, eller skal man i stedet satse på at udnytte eventuel ledig kapacitet på Herlev Hospital.

Dét bliver ét af de områder, forvaltningen i Region Hovestaden skal analysere, samtidig med, at borgerne, kommuner og andre i Region Hovestaden frem har fået 11 ugers høringsfrist i forbindelse med planlægningen af Hospitalsplan 2025.

Som Lokalavisen beskrev i den foregående udgave, vil regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at bede regeringen om lov til at omgøre beslutningen om at lukke sygehusdriften på matriklen i Frederikssund, når et kommende supersygehus i Hillerød står klart.

Det skyldes, at der allerede nu er problemer med overbelægning på de medicinske afdelinger på Nordsjællands Hospital, som hospitalet i Frederikssund er er en del af.

Samtidig er der udsigt til flere indbyggere i Nordsjælland - og ikke mindst en ændret alderssammensætning:

"Der forventes en aldrende befolkning især i planområde Nord, der indebærer, at der bliver flere ældre borgere med fx kroniske sygdomme, som typisk har større behov for hospitalsbehandling. - og især flere ældre, som kan få behov for hospitalets funktioner. "

Mens antallet af tilgængelige senge er uændret, vil behovet altså være stigende.

Tilstrækkelig samlet kapacitet

Samlet set tilkendegiver administrationen, at der forventes at være tilstrækkelig kapacitet i regionen.

Men mens man forventer et fald i den såkaldte sengeaktivitet på blandt andet Bispebjerg og Herlev Hospital, viser fremskrivningen et yderligere øget behov for sengepladser i Nordsjælland frem mod 2025.

Derfor beskrives situationen formelt som ét af de områder, 'der skal arbejdes videre med og undersøges nærmere, inden der eventuelt ændres i den nuværende organisering.'

Høringsfristen udløber 11. marts.

Publiceret 21 December 2018 10:48